Tiburtina Ensemble

Umělec

Kompaktní zvuk souboru skvěle souzněl s akustikou Emauzského kostela. (Opera PLUS, 28. 7. 2015)

 

Ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble vznikl v roce 2008. Věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Uměleckou vedoucí souboru je Barbora Kabátková (roz. Sojková). Hlavním interpretačním zájmem souboru je správná deklamace jazyka ve spojení s hudební složkou a vokální technikou, na základě znalosti dobové hudební praxe a teorie.

 

Název souboru je inspirován středověkou postavou Sibylly Tiburtiny, či Sibyly Tiburské, jež se stala nejznámější vizionářkou středověku, mimo jiné také proto, že její předpovědi úzce souvisely s křesťanstvím. Paralely mezi pohanskou Sibyllou a křesťanskou prorokyní jsou nasnadě: často jim byl společný urozený původ, kazatelská činnost a cesty, dotazy mocných a zejména schopnost dohlédnout až na konec věků, jež je mužům – jakkoli učeným – navždy odepřena.

 

Na koncertech souboru lze slyšet repertoár ryze vokální, vycházející z liturgických pramenů středověku, ale i repertoár vokálně-instrumentální, uvádějící středověkou hudbu duchovní i světskou. Nebrání se ani netradičním projektům, například ve spolupráci s orchestrem Berg (Magnificat pro dvě scholy, orchestr a chrámový prostor Slavomíra Hořínky) či jazzovým triem Davida Dorůžky (mezižánrový projekt „Apokalypsis“).

Koncerty