Klub Collegium!

MOTTO: Účelem dobré hudby je povznášet ducha. (Claudio Monteverdi)

V Klubu Collegium! se scházejí barokní ctnosti – mírnost, činorodost, přejícnost a štědrost.

Základní benefity získává každý člen Klubu:

• Certifikát dárce a klubová karta
• Katalog festivalu zdarma
• Přednostní rezervace vstupenek (= čtrnáct dní před oficiálním zahájením předprodeje)
• Poděkování dárci v programovém katalogu festivalu a na internetových stránkách
• Pozvánky na akce pořádané Klubem Collegium!

 

Další benefity jsou odvozeny od vybrané formy členství:

MÍRNOST (Temperantia): 1800 Kč ročně

Mírnost je mravní ctnost, která zmírňuje přitažlivost rozkoší. Mírná osoba zaměřuje své smyslové tužby k dobru a uchovává si zdravou rozvážnost.

• Základní benefity
• Sleva 20 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 3 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)

Pozn. Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

ČINORODOST (Industria): 3600 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje energická pracovní morálka spojená s dobrým hospodařením s časem, ale také s úsilím, pracovitostí, pílí, přičinlivostí a iniciativou.

• Základní benefity
• Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 30 % na zahajovací koncert festivalu Letní slavnosti staré hudby
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 2 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)

Pozn.: Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

PŘEJÍCNOST (Humanitas): 5000 Kč ročně

Tuto ctnost charakterizuje laskavost, lidskost a dobročinnost. Nechybí u ní ani soucit nebo nezištné přátelství.

• Základní benefity
• Garantované místo v první nebo druhé kategorii na koncertě MHF Letní slavnosti staré hudby dle vlastního výběru. (Místo je garantované do 30. června aktuálního roku.)
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Sleva 4+ již od nákupu vstupenek na 2 a více akcí (nečlenové získávají nárok na tuto slevu od nákupu vstupenek na 4 a více akcí)
• Vstupenka první kategorie na zahajovací koncert zdarma
• Možnost navštívit generální zkoušku vybraného koncertu zdarma (pokud to produkční a technické možnosti umožňují, platí pro 2 osoby, rezervaci míst na generální zkoušku proveďte prosím do 30. 6. na emailu: klara@collegiummarianum.cz)

Pozn.: Sleva 4+: Při zakoupení stejného počtu vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

ŠTĚDROST (Liberalitas): 10000 Kč ročně

Bývá spojována s velkorysostí, láskou, uskutečňováním šlechetných činů a myšlenek.

• Základní benefity
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Dvě vstupenky zdarma na vybraný koncert festivalu (výběr koncertu je nutné provést do 30. června) a pozvání na skleničku s vedením festivalu o přestávce koncertu nebo po jeho skončení (dle možností koncertních prostor, v sakrálních prostorách občerstvení nenabízíme)
• Podepsaný program nebo plakát vybraným umělcem vystupujícím na festivalu
• Možnost navštívit generální zkoušku vybraného koncertu zdarma (pokud to produkční a technické možnosti umožňují, platí pro 2 osoby, rezervaci míst na generální zkoušku proveďte prosím do 30. 6. na emailu: klara@collegiummarianum.cz)

MECENÁŠ KONCERTU: od 25000 Kč ročně

Hudba je zjevením vyššího rozumu a moudrosti. Instituce mecenášství odkazuje k bohaté kulturní minulosti a dává lidstvu naději do budoucna.

• Základní benefity
• Sleva 30 % na úvodní koncert podzimní řady cyklu Barokní podvečery
• Čtyři vstupenky zdarma na vybraný koncert festivalu (výběr koncertu je nutné provést do 30. června) a pozvání na skleničku s vedením festivalu o přestávce koncertu nebo po jeho skončení (dle možností koncertních prostor, v sakrálních prostorách občerstvení nenabízíme)
• Možnost návštěvy generálních zkoušek festivalových koncertů zdarma pro 2 osoby)
• Program nebo plakát podepsaný vybraným umělcem vystupujícím na festivalu
• Uvedení jména nebo loga v programové brožuře vybraného koncertu

Raději byste příspěvek posílali čtvrletně nebo měsíčně? Rádi Vám vyjdeme vstříc!

banner_klub_web

Proč nás podporuje paní Gita Pašková,
dlouholetá členka Klubu Collegium?

Přidejte se i Vy!

Pomůžete nám i nadále uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců
a podporovat vzdělávání mladé generace.

Členové Klubu

Alexander Blažík
Eva Blažková
Barbora Bukovinská
Jana Ehrlichová
Alena Flohrová
Jana Francírková
Dagmar Jáňová
Pavel Klener
Kateřina Kripnerová
Monika Marčišinová
Manželé Maškovi
Milena a Alexandr Paříkovi
Brigita a Miroslav Paškovi
Radka a Arnošt Polákovi
Martin Poživil
Hana a Zbyněk Prouskovi
Oldřiška Rysová
Jitka Sedlářová
Martin Šindelář
Jana Urbánková
Ondřej Vykoukal
Hana Zákoutská

a další

I díky členům Klubu se nám každoročně daří uvádět špičkové programy v podání výjimečných umělců,

podporovat vzdělávání mladé generace a každý rok překvapit nápaditou dramaturgií.

 

Děkujeme.

 

0

vystupujících umělců

0

koncertů

0

studentů mezinárodních interpretačních kurzů