{oh!} Orkiestra Historyczna

Umělec

Hudebníci byli společně sehráni výborně a jejich hra byla ucelená i v brilantních tempech rychlých částí. (Opera PLUS, 31. 7. 2014)

 

{oh!} Orkiestra Historyczna byla založena v březnu 2012 v Katovicích skupinou hráčů na historické nástroje pod vedením houslistky Martyny Pastuszky, jež spojoval zápal pro studium pramenů a poučenou interpretační praxi. Kritika u souboru oceňuje zejména důraz na rétorickou stránku hudby a úspěšné navázání dialogu s posluchači.

 

Přestože bývá nejčastěji spojována s obdobím baroka, nevztahuje se historicky poučená interpretace v žádném případě pouze k tomuto uměleckému stylu. Orkiestra Historyczna usiluje o uvádění širokého repertoáru, zahrnujícího jak díla barokních velikánů J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, A. Corelliho a jejich současníků, tak hudbu období klasicismu a romantismu až k počátku 20. století.

 

Soubor vydal tři úspěšná CD. U společnosti DUX vyšel titul „{oh!} Schreyfogel/Schaffrath/Visconti“, zahrnující houslové a cembalové koncerty z archivu drážďanské Univerzitní knihovny, u společnosti MUSICON pak CD s názvem “Jasna Góra Early Music”, obsahující kompletní nahrávku děl fr. Amanda Ivanschitze (1727–1758). Nejnověji vydal soubor CD „Hudba francouzských mistrů“ s živou nahrávkou instrumentální tvorby J.-B. Lullyho, A. Campry, F. Couperina, M. Correta a M. Maraise.

Koncerty