Bruno Cocset violoncello

Umělec

Bruno Cocset je neúnavný hudební badatel, netypický interpret, vyhledávaný učitel a zakladatel souboru Les Basses Réunies. Jeho osobitá interpretace a tónová škála vychází z neustálého hledání dokonalé rovnováhy mezi brilantní instrumentální technikou, spontánní muzikalitou a přirozeným smyslem pro hudební a dobovou rétoriku.

 

Ve spolupráci s mistrem houslařem Charlesem Richém spolupracoval na vytvoření devíti originálních nástrojů navržených a uzpůsobených pro požadavky různých Cocsetových koncertních programů a nahrávek.

 

Po studiích v Tours a na Conservatoire National Supérieur de Lyon se Bruno Cocset začal věnovat hře na barokní violoncello, zpočátku jako samouk a později pod vedením Christopha Coina (v roce 1986 byl prvním absolventem v Coinově třídě na Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris). Absolvoval také mistrovské kurzy u Annera Bijlsmy a houslisty Jaapa Schrödera.

 

Jeho úspěšná dlouholetá kariéra nezávislého interpreta je vystavěná na hudebních setkáváních a opírá se o nové interpretační podněty získávané od těch nejuznávanějších a nejinspirativnějších představitelů mezinárodní „barokní scény“. Cocsetovými nejčastějšími „hudebními přístavy“ byly soubory Il Seminario Musicale Gérarda Lesneho a Concert des Nations a Hespèrion XX-XXI Jordiho Savalla.

 

V roce 1996 založil Les Basses Réunies, s nímž pořídil nahrávku Vivaldiho cellových sonát. Nahrávka, která byla první z dlouhé řady Cocsetových CD pro společnost Alpha, získala Premio Vivaldi, prestižní ocenění udělované nadací Fondazione Giorgio Cini.

 

Bruno Cocset pravidelně vystupuje na koncertech ve Francii a řadě zemí Evropy stejně jako v Québecu a Rusku a věnuje se také pedagogické činnosti. Od roku 2001 vyučuje na pařížské konzervatoři a od roku 2005 na Haute École de Musique v Ženevě. V letech 2002 až 2013 vedl třídu barokního violoncella na Escola Superior de Música de Catalunya v Barceloně.

 

V roce 2011 založil Vannes Early Music Institute v Bretani, jehož činnost zahrnuje Evropskou akademii staré hudby, dílnu výroby nástrojů a výzkumné centrum zásobené repertoárem od renesance po 19. století.

Koncerty