Valdštejnská zahrada

Popis

Zahrada vznikla ve stylu italského manýristického parku, a jak například vyplývá z dochovaných dopisů sochaře Adriana de Vriese, na jejím vzhledu se aktivně podílel svými návrhy a připomínkami sám Albrecht z Valdštejna.

 

Valdštejnská zahrada je členěna do dvou geometricky rozdílných částí. Ve větší části se nachází největší sala terrena v Praze a před ní fontána se sousoším Venuše s Amorem. Fontána byla roku 1910 umístěna do mramorového bazénu, který byl v minulosti samostatnou kašnou. V této části Valdštejnské zahrady je k vidění také umělá krápníková stěna, na níž navazuje voliéra pro ptactvo. Pokud se návštěvníci zadívají na krápníkovou stěnu pozorně, mohou v ní rozpoznat ukryté siluety živočichů, jako jsou žáby a hadi, či pitvořící se obličeje. V druhé - menší části Valdštejnské zahrady leží velký bazén s umělým ostrovem. Na něm se tyčí plastika Herkula s kyjem v ruce, který se právě chystá udeřit saň u svých nohou. Dále se zde nachází skleník a Jízdárna.

 

Dominantou Valdštejnské zahrady je sala terrena. Tato monumentální otevřená stavba neměla v době svého vzniku v palácových zahradách obdoby. Původně sloužila hlavně k pozorování Valdštejnské zahrady a byla vnímána spíše jako prostor, kterým pokračují obytné místnosti paláce, než jako zahradní prvek.

 

Většina soch ve Valdštejnské zahradě je dílem vynikajícího nizozemského sochaře Adriana de Vriese, který působil i na dvoře Rudolfa II. Svému umění se vyučil v Itálii a pro Albrechta z Valdštejna pracoval zřejmě od roku 1622 až do své smrti v roce 1626. Poslední Valdštejnem objednané sochy dodělávali sochařovi pomocníci.

 

De Vriesovy bronzové sochy lemují hlavní cestu Valdštejnské zahrady před salou terrenou. Nachází se mezi nimi například bůh moře Neptun, bůh vína Bakchus, věštec Láokoón se syny či kráčející kůň a kůň s hadem. De Vries kromě souboru bronzových soch antických bohů, bohyň a koní pro Valdštejna zhotovil sousoší Herkula zápasícího s Kentaurem, který chce unést jeho manželku Deianeiru. Sousoší zdobí kašnu uprostřed malého bazénku ve východní části Valdštejnské zahrady. Další de Vriesova socha Herkula, tentokrát bojujícího se saní, se nachází na umělém ostrůvku největšího bazénu v zahradě.

 

Doprovodný program konaný zde je Commedia dell’arte

Adresa

Valdštejnská zahrada

Letenská 123/4, Malá Strana