Městská divadla pražská – Divadlo ABC

Popis

Divadlo ABC se nalézá v suterénu obchodního domu U Nováků, který byl postaven v letech 1901–1904 podle projektu významného českého architekta Osvalda Polívky (1859–1931) a rozšířen v letech 1927–1929. Jde o luxusní multifunkční dům s obchody, kancelářemi, byty, kavárnou v přízemí a zábavními podniky v podzemních prostorách.

 

V nově vzniklém divadelním sále začalo v sezóně 1929/30 působit Osvobozené divadlo Jiřího Voskovce a Jana Wericha, které zde fungovalo až do zásahu nacistické cenzury v roce 1938. Po válce se Werich a Voskovec pokusili Osvobozené divadlo obnovit, ale po emigraci Jiřího Voskovce roku 1948 divadlo zaniklo. Později zde působily Pražské estrády, provozované Československými cirkusy, varieté a lunaparky, od roku 1955 pak Divadlo satiry pod vedením Jana Wericha. Tato scéna byla v roce 1958 z administrativních a politických důvodů přejmenována na Divadlo ABC, od sezóny 1962/63 je divadlo součástí Městských divadel pražských.

 

Dům se rozkládá na parcelách směrem do ulice V Jámě a Vodičkovy. Víceúčelový komplex sestává z hlavního křídla a šesti pětipodlažních křídel seskupených okolo tří vnitřních dvorů. Divadlo je přístupné dvěma identickými vestibuly a schodišti s mramorovou dlažbou, stěny jsou obloženy travertinovým soklem a stropy členěny štukovými profily. Divadlo zabírá dva suterény objektu, jeviště je v západní části sálu. V úrovni balkónu (první suterén) a rovněž v přízemí na východ od schodiště se nalézá šatna s bufetem.

 

Přestavba z let 1998–1999 snížila kapacitu hlediště ze 620 sedadel na 504, umožnila realizovat novou zvukovou a světelnou režii jeviště a rovněž vylepšit akustiku sálu. Prostorové a komunikační řešení divadla však zachovává původní novoklasicistní koncept Osvalda Polívky.

Adresa

Městská divadla pražská – Divadlo ABC

Vodičkova 699/28, Praha 1