Klášter sv. Anežky České

Popis

Psal se rok 1233, když se český král Václav I. rozhodl založit ženský klášter. Učinil tak na popud své ctnostné sestry Anežky, která do Čech přivedla řád klarisek a sama se stala jeho první abatyší. Na stejném místě stál ještě před klášterem špitál, o nějž se zasloužila také Anežka. Založila i jediný český řeholní řád – řád Křížovníků s červenou hvězdou – a přestože ji lidé po staletí uctívali jako významnou duchovní osobnost českého národa, svatořečena byla až v r. 1989. Do sousedství klarisek se brzy připojil ještě řád minoritů a klášter Anežky České tak zahrnoval komplex dvou konventů, kostely sv. Františka a sv. Salvátora, kaple sv. Máří Magdaleny a sv. Barbory a pohřebiště královského rodu Přemyslovců. Spolu se Staronovou synagogou je navíc považován za první gotickou stavbu v Čechách. Těžko bychom v Praze 13. stol. našli výstavnější a obdivuhodnější architekturu, avšak po odchodu klarisek za husitských válek se i na těchto posvěcených budovách podepsal čas. Klášter se nevyhnul ani osudné reformě císaře Josefa II. a stejně jako mnoho dalších byl zrušen. Dnes jeho prostory spravuje Národní galerie, která zde otevřela ceněnou expozici středověkého evropského umění.

Klášter sv. Anežky České rozhodně nezapadá do obecně vžité představy kláštera jako chladného odrazu středověku. Z jeho zdí sálá pohostinnost, bezpečí a klid, ale také odvěká moudrost a posvátnost. Strohé interiéry návštěvníka nabádají k meditaci a pokoře, jež revitalizují nepokojnou duši, a proto je i dnes stejně jako v době svého vzniku vítaným místem svátečního odpočinku.

The convent of St. Agnes of Bohemia was founded  by the king Wenceslas I. in 1233, on the incentive of his pious sister St. Agnes who had brought to Bohemia the order of St. Clare and became the convent's first abbess. Although she had always been recognized as one of the key spiritual figures of the Czech history, she was only canonised in 1989.

In the 13th century Prague the convent must have been one of the most splendid, spectacular architectural complexes. After the order of St. Clare had left Bohemia during the Hussite wars in the 15th century, however, the buildings stood long abandoned to be completely abolished by the decree of Joseph II. in the late 18th century. Today, the former convent is the site of the National Gallery and its highy valued permanent exposition of medieval European art.

Adresa

Klášter sv. Anežky České

Anežská 12, Praha 1, 110 00