CV Václav Luks

Po studiích na Konzervatoři v Plzni a Akademii múzických umění v Praze dovršil Václav Luks (1970) své hudební vzdělání na Schole Cantorum Basiliensis ve třídě J.–A. Böttichera a J. B. Christensena (obor historické klávesové nástroje). Jako sólista nebo člen různých komorních souborů vystoupil na řadě významných pódií v Evropě i zámoří – Salzburg, Zürich, Davos, Barcelona, Paříž, Varšava, Berlín, Drážďany, Praha, Mexico City. Pravidelně je zván ke spolupráci s předními evropskými orchestry specializujícími se na interpretaci historické hudby – Akademie für Alte Musik Berlin, La Cetra Basel. Kromě koncertní činnosti se Václav Luks intenzivně věnuje studiu hudebních historických pramenů Čech, Rakouska a Německa, kulturních vazeb ve středoevropském regionu a studiu pramenů hry generálbasu (basso continuo) na klávesové nástroje doby baroka. Ještě během svého studia založil Václav Luks soubor Collegium 1704 (1991) specializující se pod jeho vedením na provádění děl staré hudby. S tímto souborem realizoval vysoko oceňovaný projekt BACH – PRAHA – 2005, z něhož zmiňme úspěšné provedení Mše h moll na Pražském jaru 2005 nebo Janovy pašije v cyklu FOK v Praze. Při této příležitosti také založil vokální těleso Collegium Vocale 1704.

Zpět na Putování Evropou

Václav Luks (1970) studied at the conservatory in Pilsen and the Academy of Performing Arts in Prague (AMU), then continued his musical studies at the Schola Cantorum Basiliensis (historical keyboard instruments). As a soloist or member of various chamber ensembles and orchestras, he has appeared on a number of important stages all over Europe and abroad including Salzburg, Zürich, Davos, Barcelona, Paris, Warsaw, Berlin, Dresden, Prague and Mexico City. He has been invited repeatedly to work with leading European orchestras specializing in the performance of early music, e.g. the Akademie für Alte Musik Berlin and La Cetra Basel. Besides his concert activities, he thoroughly studies the historical sources concerning the history of music in Bohemia, Austria and Germany and also the historical cultural ties in central Europe and sources regarding performance of thoroughbass (basso continuo) on baroque period keyboard instruments. At present he collaborates occasionally with the Janáček Academy of Performing Arts in Brno. He is also a frequent competition jury member, e.g. for the Schmelzer-Wettbewerb Melk.

Back to Voyage en Europe

Václav Luks a fait ses études au Conservatoire de Plzen (Pilsen) et à l’Académie de Musique de Prague. À partir de 1992, il poursuit sa formation en Suisse, à la Schola Cantorum Basiliensis, où il étudie le clavecin et la basse continue auprès de Jörg-Andreas Bötticher et Jesper B. Christensen. En tant que soliste et membre des ensembles et orchestres spécialisés en musique ancienne dont, Akademie für Alte Musik Berlin ou La Cetra Basel, Václav Luks s’est produit avec grand succès en Europe et en outre-mer – Salzburg, Zürich, Davos, Barcelona, Paris, Warsaw, Berlin, Dresden, Prague, Mexico City, etc.

Il travaille régulièrement avec les radios et tv européennes – Czech Radio, Deutschland Radio Berlin, DRS, ÖRF, Mezzo, France Télévision, Radio France et développe des collaborations avec les labels Zig-Zag Territoires, Accent, Supraphon, Arta et Pan Classics. À côté de ses activités de soliste et de directeur du Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, Václav Luks se consacre de manière intense à l’étude des liens historiques en Europe centrale ainsi qu’aux sources spécialisées en claviers et basse continue et participe ponctuellement à des académies et des jurys de compétitions internationales.

Retour