CV Musica Fiata

Musica Fiata

 

Musica Fiata se od svého vzniku v roce 1976 zaměřuje na interpretaci hudebních děl 16. a 17. století. Výsledkem soustavného studia historických pramenů, dobové provozovací praxe, interpretačních technik a původních nástrojů je artikulovaný hudební výraz a nezaměnitelný zvuk založený na zřetelném vedení hlasů. Musica Fiata, ceněná pro svůj strhující, virtuosní projev, je pravidelným hostem významných hudebních přehlídek, k nimž patří festivaly v Ravenně, Innsbrucku, Flandrech, Utrechtu, Bruggách, Kodani, Barceloně, Benátkách, Berlíně, Yorku, Grazu, Malmö a Izraeli.

Vedle rozhlasových nahrávek a televizních záznamů pořízených v různých zemích Evropy má soubor na svém kontě úctyhodných 30 CD pro společnosti Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi a CPO. Mezi nejnovější nahrávky souboru patří – vedle projektů realizovaných spolu se sesterským souborem La Capella Ducale – CD se sonátami Johanna Rosenmüllera, Monteverdiho Mariánské nešpory (Pan Classics), Císařské rekviem Johanna Josepha Fuxe (Sony) a CD s koncertantní hudbou Giovanni Valentiniho (CPO).

Zpět na Na křídlech lva

Musica Fiata

Musica Fiata was founded in 1976 as an ensemble specializing in the performance of 16th- and 17th-century music on historical instruments. An intensive study of performance-practice sources, playing techniques and original instruments of the period has enabled the group to develop a speech-based musical style and a distinctive sound which lends a transparency to the most dense textures. Musica Fiata’s exciting, virtuosic performances have resulted in invitations to leading festivals such as Ravenna, Innsbruck, Flanders, Utrecht, Bruggen, Copenhagen, Barcelona, Venice, Berlin, York, Graz, York, Malmo and Israel.

Apart from radio and television recordings throughout Europe Musica Fiata has recorded 30 CDs to date for Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi and CPO. Apart from recordings with La Capella Ducale they have recently recorded a CD with Sonatas by Johann Rosenmüller, a CD with Monteverdi’s “Vespro della beate Vergine” 1610 (Pan Classics), “Kaiser Requiem” by Johann Joseph Fux (Sony) and Giovanni Valentini’s “Musiche Concertate” (CPO).

Back to On the Wings of the Lion