CV Marina Kataržnova

Marina Kataržnova

Ruská houslistka Marina Kataržnova se narodila v Šebekinu v Belgorodské oblasti. V letech 1990-97 studovala na Moskevské speciální hudební škole ve třídě N. M. Fichtenholze. Později absolvovala Moskevskou konzervatoř, včetně postgraduálního studia, a účastnila se mnoha mistrovských tříd: u Lucy van Dyle, Marie Leonhardt či Rogera Norringtona. Marina se věnuje se rozsáhlé koncertní činnosti, sólové i ansámblové. Její repertoár zahrnuje hudbu raného baroka i současnou kompozici. Účastnila se mnoha festivalů: Prosincových nocí Svjatoslava Richtera v Moskvě, vídeňské Lange Nacht der Musik či Earlymusic v Petrohradu. V letech 2003-10 se podílela na činnosti orchestru Pratum Integrum, věnující se staré hudbě. Marina působí také pedagogicky: od roku 2007 vede třídu barokních houslí na Fakultě historického a současného umění na Moskevské konzervatoři.

Zpět na Boemo Furioso

Marina Katarzhnova

The Russian violinist Marina Katarzhnova was born in Shebekino in the Belgorod Region. In  1990–97 she studied at the Moscow Special Music School in the class of N. M. Fichtenholz. She went on to study at the Moscow Conservatory, including postgraduate studies, and took part in many master classes with Lucy van Dael Marie Leonhardt and Roger Norrington. Marina is a very active concert performer, both as soloist and in ensembles. Her repertoire includes music of the early baroque and contemporary music. She has played at many festivals, such as the Sviatoslav Richter December Nights in Moscow, the Lange Nacht der Musik in Vienna and Earlymusic in St. Petersburg. Over the years 2003-10 she has performed with the orchestra Pratum Integrum, specialising in early music. Marina also teaches. Since 2007 she has taught the baroque violin class at the Faculty of Historical and Contemporary Performing Art at the Moscow Conservatory.

Back to Boemo Furioso