CV Collegium Marianum

Collegium Marianum

Umělecká vedoucí a dramaturg: Jana Semerádová

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary scénických hudebně-dramatických a tanečních představení. Každoročně je uvedeno několik novodobých světových premiér. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Peter Kooij, Peter van Heyghen či Sigrid T´Hooft.

Collegium Marianum

Od roku 1999 působí soubor pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, jejíž aktivní badatelská činnost  propojená se studiem barokní gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru Collegium Marianum a uvádět původní hudebně dramatická díla v autentickém prostředí českých barokních divadel.

Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i české odborné kritiky. Pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních pódiích v České republice i v zahraničí (m.j. Tage Alter Musik Regensburg, Vantaan Barokki, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Mitte Europa , Bolzano Festival Bozen, Uckermärkische Musikwochwen, Varazdin Baroque evenings atd.). Diskografie souboru zahrnuje Concerti, Op. 7 J. H. Albicastra (Pan Classics) – nahrávka ve spolupráci s Collegium 1704 byla vytvořena v roce 2000 a vzbudila ohlas u mezinárodní odborné kritiky (Diapason, Repertoire, Concerto, Fonoforum) – a dále dvoudílnou antologii Hudba barokní Prahy I (2003) a Hudba barokní Prahy II (2005). V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, v rámci jehož řady Hudba Prahy 18. století vydal již dvě nahrávky – Brentner, J.J.I. Koncerty a árie a Rorate coeli / Advent a Vánoce v barokní Praze. Jednotlivé projekty či dílčí úspěchy Collegium Marianum jsou zaznamenávány Českým rozhlasem a Českou televizí.

Jana SemerádováV roce 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, kterou uděluje Česká hudební rada – česká sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO.

Zpět na Král přichází

Collegium Marianum

artistic direction and dramaturgy Jana Semerádová

Since it was founded in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum has focused on revitalising the music of the seventeenth and eighteenth centuries. One of the few professional companies specialising in this field in the Czech Republic, it not only gives concerts of works in particular by composers who were born or active in central Europe, but also regularly performs unique musical drama and dance productions. Several modern day world premieres are presented each year. The ensemble has collaborated with renowned European directors, choreographers, conductors and soloists such as: Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Peter Kooij, Peter van Heyghen and Sigrid T´Hooft.

Collegium Marianum

Since 1999 the company has been under the artistic leadership of flautist Jana Semerádová, whose active research together with her study of baroque gesture, declamation and dance, has enabled her to gradually broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble and present operas and intermezzos in the authentic surroundings of Czech baroque theatres.

The Collegium Marianum ensemble has received critical acclaim both at home and abroad. It regularly performs at music festivals and on prestigious podia both in the Czech Republic and elsewhere in Europe, for example Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Prague Spring, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Mitte Europa. The orchestra’s recordings include J. H. Albicastro’s Concerti, Op. 7 (Pan Classics), which was recorded in association with Collegium 1704 and was favourably reviewed in the international music press (Diapason, Repertoire, Concerto, Fonoforum), the two part anthology Music of Baroque Prague I (2003) and Music of Baroque Prague II (2005) and the two recordings within the new series by Supraphon entitled „Music From Eighteenth-Century Prague“- Brentner, J.J.I. Concertos & arias and Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague. Collegium Marianum also cooperates with Czech Radio and Czech Television.

Jana SemerádováIn January 2010 Collegium Marianum has been awarded for the credits of quality and for the general propagation of Czech music by the Czech Music Council – the Czech section of non-governmental organization the Council International of Music UNESCO.

Collegium Marianum

umělecká vedoucí a dramaturg Jana Semerádová

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 cíleně zaměřuje na znovuoživování hudby 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v ČR má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary scénických hudebně-dramatických a tanečních představení. Každoročně je uvedeno několik novodobých světových premiér. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty jako například Andrew Parrott, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, Gudrun Skamletz, Peter Kooij, Peter van Heyghen či Sigrid T´Hooft.

Od roku 1999 působí soubor pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, jejíž aktivní badatelská činnost propojená se studiem barokní gestiky, deklamace a tance umožnila postupně rozšířit profil souboru Collegium Marianum a uvádět původní hudebně dramatická díla v autentickém prostředí českých barokních divadel.

Soubor Collegium Marianum sbírá uznání zahraniční i české odborné kritiky. Pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních pódiích v České republice i v zahraničí (m.j. Tage Alter Musik Regensburg, Vantaan Barokki, Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pražské jaro, Festival de Sablé, Concentus Moraviae, Mitte Europa, Bolzano Festival Bozen, Uckermärkische Musikwochwen, Varazdin Baroque evenings atd.). Diskografie souboru zahrnuje Concerti, Op. 7 J. H. Albicastra ve spolupráci s Collegium 1704 (nahrávka vydavatelství Pan Classics z roku 200 vzbudila ohlas u mezinárodní odborné kritiky – Diapason, Repertoire, Concerto, Fonoforum) a dvoudílnou antologii Hudba barokní Prahy I (2003) a Hudba barokní Prahy II (2005). V roce 2008 soubor zahájil spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které vydalo již dvě nahrávky: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie a Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze. Jednotlivé projekty či dílčí úspěchy Collegium Marianum jsou zaznamenávány Českým rozhlasem a Českou televizí.

V roce 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, kterou uděluje Česká hudební rada – česká sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO.Back to Here Comes the King