CV Bruce Dickey

Bruce Dickey patří k hrstce hudebníků, kteří zasvětili svůj život znovuoživení cinku – kdysi nástroje velkých virtuózů, jež byl ovšem zapomenut v 19. století. Spolu se svými studenty, které přes 30 let učí na Schole Cantorum Basiliensis, vrátil cinku zpět jeho původní slávu. Za tuto práci jej Historic Brass Society odměnilo v roce 2000 prestižní Christopher Monk Award. V roce 2007 pak byl dirigentem a muzikologem Andrew Parrottem oceněn Taverner Award.

Bruce Dickey spolupracoval a spolupracuje s nejvýznamnějšími postavami staré hudby, včetně legendárních průkopníků historicky poučené interpretace: s Gustavem Leonhardtem, Fransem Brüggenem, Nikolausem Harnoncourtem či Tonem Koopmanem, Monicou Huggett a Philippem Herreweghem. Přes 10 let byl členem souboru Hesperion XX Jordiho Savalla. Jeho sólové CD „Quel lascivissimo cornetto…“ vydané firmou Accent, kde hraje s ansámblem Tragicomedia, bylo vyznamenáno cenou Diapason d´or.

Vedle koncertního vystupování je Bruce Dickey také vyhledávaným pedagogem, vede kurzy cinku a provozovací praxi hudby 17. století, a to na Schole Cantorum v Basileji, na královské konzervatoři v Haagu, na Accademia Chigiana v Sieně a Early Music Institute (Indiana University). Bruce je také aktivním muzikologem v oboru staré hudby; spolu s Michaelem Collverem publikoval katalog přeživší literatury pro cink a spolu s trumpetistou Edwardem Tarrem knihu věnující se historicky poučenému frázování při hře na dechové nástroje. V roce 1997 se svou ženou Candace Smith založil malé nakladatelství Artemisia Editions, které vydává hudební materiály Itálie 17. století.

Zpět na Umění Diminucí

Bruce Dickey is one of a handful of musicians worldwide who have dedicated themselves to reviving the cornetto – once an instrument of great virtuosi, but which lamentably has been forgotten in the 19th century. His many students, over more than 30 years of teaching at the Schola Cantorum Basiliensis, have helped to consolidate and elevate the status of this once forgotten instrument. For his acheivements the Historic Brass Society awarded him in 2000 the prestigious Christopher Monk Award for. In 2007 he was honored by British conductor and musicologist Andrew Parrott with a “Taverner Award”.

Bruce Dickey has worked with most of the leading figures in the field of early music, including the legendary pioneers of historically informed perfomance, Gustav Leonhardt, Frans Brüggen and Nikolaus Harnoncourt. He was a member for over ten years of Jordi Savall’s Hesperion XX , and has frequently and repeatedly  collaborated with Ton Koopman, Monica Huggett, Philippe Herreweghe and many others. His solo CD („Quel lascivissimo cornetto…“) on Accent with the ensemble Tragicomedia was awarded the Diapason d’or.

In addition to performing, Bruce Dickey is much in demand as a teacher, both of the cornetto and of seventeenth-century performance practice. In addition to his regular class at the Schola Cantorum he has taught at the Royal Conservatory in The Hague, the Accademia Chigiana in Siena, and the Early Music Institute at Indiana University. He is also active in research on performance practice, and has published, together with Michael Collver, a catalog of the surviving cornetto repertoire, and, together with trumpeter Edward Tarr, a book on historical wind articulation. In 1997, together with his wife Candace Smith, he founded Artemisia Editions, a small publishing house which produces editions of music from17th-century Italian convents.

Back to The Art of Diminutions