CV Michael Schmidt-Casdorff

[:cz]

Michael Schmidt-Casdorff

Michael Schmidt-Casdorff hraje na sedm druhů historických příčných fléten. Patří k předním specialistům v oboru a jeho repertoár sahá od Lullyho po Toru Takemicua.

Michael Schmidt-Casdorff

Studoval u Konrada Hüntelera na Vysoké hudební škole v Münsteru. Od roku 2008 je prvním flétnistou legendárního amsterdamského Orchestru 18. století, který založil Frans Brüggen. Pozici prvního flétnisty zastával Michael Schmidt-Casdorff také v řadě operních a oratorních projektů souboru Balthasar-Neumann-Ensemble v čele s Thomase Hengelbrockem, například v Baden-Badenu, Paříži, Madridu a New Yorku. Pravidelně vystupuje se soubory jako Capella Augustina pod vedením Andrease Speringa, Budapešťský festivalový orchestr založený Ivanem Fischerem a Hofkapelle München (koncertní mistr a umělecký ředitel Rüdiger Lotter). Vedle toho měl také možnost účastnit se řady projektů s Nikolausem Harnoncourtem a Concentus Musicus Wien.

Umění Michaela Schmidt-Casdorffa je zachyceno na celé řadě CD a DVD nahrávek, zahrnujících například dechové kvintety M. J. Mengala a klavírní kvintety F. Danziho ve spolupráci s Das Reicha’sche Quintett a Christine Schornsheim na kladívkový klavír. Pořídil také kompletní nahrávku trií Christiana Dickhuta pro flétnu, lesní roh a kytaru, společně s Ulrichem Hübnerem a Ansgarem Krausem, a „12 sólových sonát pro housle, flétnu a basso continuo“ (pro NCA). Podílel se na řadě nahrávek s Orchestrem 18. století, k nimž patří „Orchestrální suity“ J.-Ph. Rameaua, Bachova „Mše h moll“, „Janovy pašije“ a „Velikonoční oratorium“, symfonie Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Mozartovy poslední tři symfonie a Chopinovy klavírní koncerty (s Dang Thai Sonem).

V letech 2003 až 2008 vyučoval hru na flauto traverso na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově. V současné době Michael Schmidt-Casdorff pedagogicky působí na Folkwang Universität der Künste, stejně jako na a Feliks Nowowiejski Music Academy v Bydgoszczi.

Zpět na Galantní konverzace

[:en]

Michael Schmidt-Casdorff

Michael Schmidt-Casdorff has got a penchant for historic flutes and their unique, compelling sound. With a repertoire that stretches from Lully to Takemitsu and which he performs playing at least seven different types of transverse flute, he is one of the most versatile specialists in the field.

Michael Schmidt-Casdorff

He studied with Konrad Hünteler in Musikhochschule in Münster. Since 2008 Michael Schmidt-Casdorff has held the position of the principal flute in the legendary Orchestra of the 18th Century founded by Frans Brüggen in Amsterdam. He has also played the principal flute in many opera and oratorio productions with Thomas Hengelbrock and his Balthasar-Neumann-Ensemble, performing for instance in Baden-Baden, Paris, Madrid, and New York. He performs frequently with Capella Augustina (artistic director Andreas Spering), the Budapest Festival Orchestra (founded by Ivan Fischer), and Hofkapelle München (concertmaster and artistic director Rüdiger Lotter). In addition, he has had the privilege to participate in a number of projects with Nikolaus Harnoncourt and Concentus Musicus Wien.

Michael Schmidt-Casdorff’s art is documented in many CD and DVD recordings, including, for example, wind quintets by M. J. Mengal and piano quintets by F. Danzi, together with Das Reicha’sche Quintett and Christine Schornsheim on fortepiano. He has also recorded complete trios by Christian Dickhut for flute, natural horn, and guitar, together with Ulrich Hübner and Ansgar Krause and “12 Solos for Violin or Flute and Basso Continuo” released by NCA. He participated in many recording projects with the Orchestra of the 18th Century, such as the “Orchestral Suites” by Rameau, Bach’s “B Minor Mass”, “St. John Passion” and “Easter Oratorio”, Mendelssohn’s symphonies, Mozart’s last three symphonies, and Chopin’s piano concertos (with Dang Thai Son).

Between 2003 and 2008 he has taught the traverso flute at the University of Music and Performing Arts in Munich. Currently, Michael Schmidt-Casdorff teaches at the Folkwang University of the Arts as well as the Music Academy “Feliks Nowowiejski” in Bydgoszcz in Poland.

Back to Gallant Conversations

[:]