CV Felix Stross

[:cz]

Felix Stross

Průvodci v jeho hudebních začátcích byli Felixi Strossovi vynikající pedagogové jako Jan Polasek, Peter Wöpke, Helmar Stiehler a Rudolf Metzmacher. Poté studoval u Rudolfa Gleissnera a Hanse-Christiana Schweikera na konzervatořích ve Stuttgartu a Kolíně nad Rýnem, než ho zájem o interpretaci staré hudby přivedl do Mnichova do třídy Kristin von der Goltz. Felix Stross pravidelně spolupracuje se soubory jako La Visione, Balthasar Neumann Ensemble, L’arte del mondo a především se svým komorním souborem Collegium Musicum, München.

Felix Stross

Od roku 2009, kdy se Rüdiger Lotter ujal uměleckého vedení Hofkapelle München, vystupuje Felix Stross pravidelně také s tímto orchestrem. Podílel se na řadě úspěšných projektů souboru, jako jsou například CD nahrávka „Le belle immagini“ z roku 2015 s áriemi Christopha Willibalda Glucka a Antonia Sacchiniho v podání kontratenoristy Valera Sabaduse. V následujícím roce se podílel na živé nahrávce Braniborských koncertů v sále Concertgebouw v Amsterdamu a na provedení Bachových Matoušových pašijí na Bachově festivalu v Lausanne ve spolupráci se sborem Tölzer Knabenchor a pod taktovkou Reinharda Goebela. Felix Stross hraje na barokní violoncello z roku 1704 z dílny augšpurského mistra Gregoriho Ferdinanda Wengera.

Zpět na Galantní konverzace

[:en]

Felix Stross

Having made his first musical steps under the guidance of Jan Polasek, Peter Wöpke, Helmar Stiehler, and Rudolf Metzmacher, Felix Stross studied the cello with Rudolf Gleissner and Hans-Christian Schweiker at the conservatoires in Stuttgart and Köln. His keen interest in historical performance practice brought him to Munich where he studied the Baroque cello in the class of Kristin von der Goltz. Felix Stross regularly collaborates with ensembles such as La Visione, Balthasar Neumann Ensemble, L’arte del mondo, and his own chamber music ensemble Collegium Musicum, München.

Felix Stross

Since 2009 when Rüdiger Lotter became the artistic director of Hofkapelle München, Felix Stross has played regularly with the orchestra and participated in a number of its highly acclaimed projects, such as the recording in 2015 of „Le belle immagini“, a CD with arias of Christoph Willibald Gluck and Antonio Sacchini featuring the countertenor Valer Sabadus. The following year, Hofkapelle München made a live recording of the Brandenburg Concertos at the Concertgebouw Amsterdam and the performance of Bach’s St. Matthew Passion at the Bach Festival in Lausanne in collaboration with the Tölzer Knabenchor and under the baton of Reinhard Goebel also met with enthusiastic reaction. Felix Stross plays a baroque cello form 1704 built by the Augsburg master Gregori Ferdinand Wenger.

Back to Gallant Conversations

[:]