CV Chantal Santon

[:cz]

Chantal Santon-Jeffery

Chantal Santon-Jeffery, o níž se často hovoří jako o nejlepší francouzské sopranistce současnosti vybavené „překrásně hladkým a bohatě barevným“ hlasem (The International Record Review), ztvárnila celou řadu operních rolí od Mozarta až po soudobý repertoár. Vedle kritikou vyzdvihovaného podání titulní role v opeře Michela Fourgona Lolo Ferrari, se také zaskvěla jako Senta ve Wagnerově Bludném Holanďanu, jako guvernantka v Brittenově Utahování šroubu, v titulní roli Camprovy opery Tancrède nebo v Purcellově Králi Artušovi a Didoně a Aeneasovi.

Spolupracovala s mnoha významnými tělesy jako Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, Bruselská filharmonie a Hongkongská filharmonie. V nedávné době se podílela na produkcích v Théâtre des Champs-Elysées a Salle Pleyel v Paříži, v Královské opeře ve Versailles, v Avignonské opeře a v opeře v Liège. Vystupovala také v Centru BOZAR v Bruselu, ve Vídeňském Konzerthausu a dalších. Vášeň pro znovuobjevování klasicistního a romantického francouzského repertoáru ji přivedla k dlouhodobé spolupráci s nadací Bru Zane Foundation, jejímž výsledkem byla četná vystoupení a nahrávky.

Chantal Santon-Jeffery

Z angažmá v nedávné době jmenujme titulní roli v Haydnově Armidě pod taktovkou Juliena Chauvina a v režii Mariame Clément a roli Altisidore v Boismortierově opeře Don Quichotte chez la Duchesse, v představení, jež dirigoval Hervé Niquet a jež režijně ztvárnili Gilles a Corinne Beniziovi. K dalším projektům patří vystoupením na Festivalu de Saint-Denis, v opeře v Montpellier, v Paláci umění v Budapešti, na festivalu v Ambronay a Arsenal de Metz, v Théâtre des Champs Elysées, Teatro la Fenice, Královské opeře ve Versailles a v operních domech v Bordeaux, Rennes a Nantes.

Mezi četné operní nahrávky Chantal Santon-Jeffery patří Purcellův „King Arthur“ (Concert Spirituel; DVD), Ollonova „Frédégonde“, Duboisova „La Messe Pontificale“ (s Bruselskou filharmonií), Sacchiniho „Renaud“ (Les Talens Lyriques), Catelovy „Les Bayadères“ (Musica Florea), Mozartova a Lachnitzova „Les Mystères d’Isis” a Rameauovy opery “Les fêtes de l’Hymen” (Le Concert Spirituel), a „Le Temple de la Gloire“ (Les Agrémens). Její první recitálová nahrávka, obsahující árie Henryho Purcella a Marca-Antoina Charapantiera, vyšla nedávno u společnosti AgOgique.

Zpět na Král nebes

[:en]

Chantal Santon-Jeffery

Often acclaimed as one of the most accomplished French sopranos of the moment and praised for her “gloriously smooth, rich textured soprano” (The International Record Review), Chantal Santon-Jeffery has created numerous operatic roles from Mozart to the contemporary repertoire. Apart from receiving unanimous praise from the press for her performance of the title character of the opera Lolo Ferrari by Michel Fourgon, she has starred as Senta in Wagner’s The Flying Dutchman, as Governess in Britten’s The turn of the screw, as Tancrède in the opera of the same name by Campra, or in Purcell’s King Arthur and Dido and Aeneas).

She has collaborated with a number of leading orchestras, including Le Concert Spirituel, Les Talens Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, the Brussels Philharmonic, and the Hong Kong Philharmonic Orchestra. She has recently been involved in productions at the Théâtre des Champs-Elysées and Salle Pleyel in Paris, at the Royal Opera in Versailles, Avignon Opera, and Liège Opera, and appeared at the BOZAR centre in Brussels, in Konzerthaus in Vienna, and others. Fascinated by the revival of the classic and Romantic French repertoire, she has participated in numerous concerts and recordings supported by the Bru Zane Foundation.

Chantal Santon-Jeffery

Her recent engagements include Armida in Haydn’s opera of the same title, conducted by Julien Chauvin and directed by Mariame Clément, and Altisidore in Don Quichotte chez la Duchesse by Boismortier, conducted by Hervé Niquet and directed by Gilles and Corinne Benizio. Further projects have included productions and performances at the Festival de Saint-Denis, Montpellier Opera, the Palace of Arts in Budapest, Konzerthaus in Vienna, Théâtre des Champs Elysées, Teatro la Fenice, Versailles Opera, Bordeaux Opera, Rennes Opera, Nantes Opera, Ambronay Festival, and Arsenal de Metz.

Among her many recordings count “King Arthur” by Purcell (Concert Spirituel; DVD), “Frédégonde” by d’Ollone and “La Messe Pontificale” by Dubois (with the Brussel Philarmonic), “Renaud” by Sacchini (Les Talens Lyriques), “Les Bayadères” by Catel (Musica Florea), “Les Mystères d’Isis” by Mozart/Lachnitz and “Les fêtes de l’Hymen” by Rameau (Le Concert Spirituel), and “Le Temple de la Gloire” by Rameau (Les Agrémens). Her first recital recording with arias by Purcell and Charpentier has recently been published on AgOgique.

Back to King of Heavens

[:]