CV Marie Lenormand

Marie Lenormand

V roce 2010 obdržela Marie Lenormand Velkou cenu kritiky („Grand Prix de la Critique, Révélation Musicale“) za interpretaci titulní role v Mignon Ambroise Thomase, ve vysoce ceněném novodobé premiéře díla v pařížské Komické opeře – na scéně, kde byla opera v roce 1866 poprvé uvedena – v režii Jeana-Louise Benoita a v hudebním nastudování François-Xaviera Rotha.

marie Lenormand

Angažmá Marie Lenormand pro tuto sezonu zahrnují roli knížete Orlofského ve Straussově Netopýrovi pod vedením Seiji Ozawy v Tokiu, Kjótu a Ósace; roli Hansel v Humperdinckově opeře Hansel und Gretel na scéně Nantes-Angers Opéra, pod taktovkou Thomase Roesnera a v režii Emmanuelle Bastet; Cassiope v Lullyho Perseovi s Hervé Niquetem v sále Arsenal v Metz, v Théâtre des Champs-Élysées a ve Versailleské královské opeře; provedení Schoenbergova Měsíčního pierota v Saint-Quentinu-en-Yvelines ve spolupráci s Takenori Nemotou, Jeanem-Philippem Desrousseauxem a souborem Ensemble Musica Nigella a roli Phèdre v loutkové parodii Rameauovy opery Hyppolite et Aricie s Jeanem-Philippem Desrousseauxem v Théâtre Impérial de Compiègne a v Halle.

V letech 1999 až 2002 byla Marie Lenormand členkou houstonského Grand Opera Studio, kde se představila jako Dorabella v Così fan tutte, v titulní roli v Korunovaci Poppeině, jako Mercedes v Bizetově Carmen, Tebaldo ve Verdiho Donu Carlosovi a Páže v Rigolettovi, uklízečka ve Věci Makropulos, Liška v Malém princi Rachel Portman a Thelma Predmore ve světové premiéře opery Cold Sassy Tree Carlisle Floyda. Po úspěšném debutu v roce 2005 opeře v New Orleans jako Nicklausse v Hoffmanových povídkách, v Les Contes d’Hoffmann, v kalifornské Opera Pacific jako Cherubín ve Figarově svatbě a jako Zerlina v koncertním provedení Dona Giovanniho v pařížském La Cité de la Musique pod taktovkou Emmanuela Krivina se souborem La Chambre Philharmonique, se podílela na celé řadě operních inscenací a koncertů v různých částech světa.

[nggallery id=263]

K význačným angažmá nedávných sezon patří vystoupení jako Dorabella v Così fan tutte v bordeauxské opeře, Cherubino v marseilleské opeře a Zerlina se souborem New York City Opera a toledskou operou; ztvárnění dvojrole Amoura a Témiry v Leclairově Scylla et Glaucus ve spolupráci se Sébastienem d’Hérinem a Les Nouveaux Caractères ve Versailleské královské opeře a v lyonské Basilice Svaté trojice; role Ninon de L’Enclos a Pasáčka v opeře Cinq-Mars Charlese Gounoda s Fondation Palazzetto Bru Zane v Mnichově, Vídni a ve Versailleské královské opeře; role Ottone Händelově Agrippině se souborem Boston Baroque; Meg Page ve Verdiho Falstaffovi v Opeře v Massy; Princ v Massenetově Popelce v New Orleánské opeře; titulní role v Bizetově Carmen v Théâtre Impérial de Compiègne; a dále vystoupení v sólovém programu s díly Vivaldiho a Ferrandiho s Mathieu Lussierem a Les Violons du Roy v Québecu, v Berliozově kantátě La mort de Cléopâtre s Takenori Nemotem a souborem Musica Nigella a role Paquetty v Bernsteinoě Candidovi se Státním symfonickým orchestrem Sao Paulo a pod taktovkou Marina Alsopa.

Vedle kariéry operní pěvkyně je Marie Lenormand také významnou interpretkou oratorního repertoáru. Byla sólistkou v Haydnově Lord Nelson Mass pod vedením Roberta Shawa a Mendelssohnově Eliášovi v nastudování Sherrilla Milnesa. Je držitelkou významných ocenění jako „Bloomberg Greenwood Prize“, „Faustina Hurlbutt Prize“ a prestižního stipendia „Lavoisier“ udělovaného francouzským Ministerstvem zahraničí.


MARIE LENORMAND audio

Jean-Marie Leclair (1697–1764)
Venez qu´amour vous couronne, árie z opery Scylla a Glaucus
Marie Lenormand a Les Nouveaux Caractères, dir. Sébastien d’Hérin

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2016/04/Lenormand_Venez_qu_amour_vous_couronne.mp3|artists=M. Lenormand|titles=Venez qu´amour vous couronne]

Zpět na Karneval v Benátkách

Marie Lenormand

In 2010, Marie Lenormand received the “Grand Prix de la Critique, Révélation Musicale” for her interpretation of the title role in Mignon by Ambroise Thomas, in a widely acclaimed revival of the work at the Opéra Comique in Paris (the very stage where Mignon had been first premiered in 1866), directed by Jean-Louis Benoit and conducted by François-Xavier Roth.

marie Lenormand

Marie Lenormand’s engagements for the current season include the role of Orlofsky in Strauss’s Die Fledermaus with Seiji Ozawa in Tokyo, Kyoto, and Osaka; Hansel in Hansel und Gretel by Humperdinck at the Nantes-Angers Opéra, with Thomas Roesner and stage director Emmanuelle Bastet; Cassiope in Lully’s Persée with Hervé Niquet at the Arsenal de Metz, le Théâtre des Champs-Élysées, and the Opéra Royal de Versailles; a performance of Pierrot Lunaire in Saint-Quentin-en-Yvelines with Takenori Nemoto, Jean-Philippe Desrousseaux and Ensemble Musica Nigella; the role of Phèdre in a parody of Hyppolite et Aricie by Rameau with the puppet artist Jean-Philippe Desrousseaux at the Théâtre Impérial de Compiègne and in Halle.

From 1999 to 2002, Marie Lenormand was a member of the Houston Grand Opera Studio where she sang Dorabella in Così fan tutte, the title role in L’incoronazione di Poppea, Mercédès in Bizet’s Carmen, Tebaldo in Don Carlos and the Page in Rigoletto by Verdi, the Chambermaid in The Makropulos Case, the Fox in Rachel Portman’s The Little Prince, and Thelma Predmore in the world premiere of Carlisle Floyd’s Cold Sassy Tree. Following her debuts in 2005 at the New Orleans Opera as Nicklausse in Les Contes d’Hoffmann, at the Opera Pacific as Cherubino in Le Nozze di Figaro, and as Zerlina in a concert performance of Don Giovanni at La Cité de la Musique in Paris under the baton of Emmanuel Krivine with La Chambre Philharmonique, she has taken part in great many operatic productions and concerts in various parts of the world.

[nggallery id=263]

The highlights of the more recent seasons include Dorabella in Così fan tutte at the Opéra de Bordeaux; Cherubino at the Opéra de Marseille, and Zerlina with both the New York City Opera and Toledo Opera; Amour and Témire in Scylla et Glaucus by J.-M. Leclair with Sébastien d’Hérin and Les Nouveaux Caractères at the Opéra Royal de Versailles and the Basilique de la Trinité in Lyon; Ninon de L’Enclos and Shepherd in Cinq-Mars by Gounod with the Fondation Palazzetto Bru Zane, as well as in Munich, Vienna and at the Opéra Royal de Versailles; Ottone in Agrippina by Haendel with Boston Baroque; Meg Page in Verdi’s Falstaff at the Opéra de Massy, France; the Prince in Massenet’s Cendrillon at the New Orleans Opera; the title role in Bizet’s Carmen at the Théâtre Impérial de Compiègne; and performances of a Vivaldi and Ferrandi ni solo program with Mathieu Lussier and Les Violons du Roy in Québec, Berlioz’s cantata La mort de Cléopâtre with Takenori Nemoto and Musica Nigella, and the part of Paquette in Bernstein’s Candide with Marin Alsop and the Sao Paulo State Symphonic Orchestra in Brazil.

In addition to her operatic career, Marie Lenormand is also a distinguished oratorio singer. She was a soloist in Haydn’s Lord Nelson Mass under Robert Shaw, as well as in Mendelssohn’s Elijah conducted by Sherrill Milnes. She is the recipient of several awards, including the “Bloomberg Greenwood Prize”, the “Faustina Hurlbutt Prize”, and the prestigious “Lavoisier Scholarship” from the French Ministry of Foreign Affairs.


MARIE LENORMAND audio

Jean-Marie Leclair (1697–1764)
Venez qu´amour vous couronne, aria from opera Scylla and Glaucus
Marie Lenormand and Les Nouveaux Caractères, cond. Sébastien d’Hérin

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2016/04/Lenormand_Venez_qu_amour_vous_couronne.mp3|artists=M. Lenormand|titles=Venez qu´amour vous couronne]

Back to The Carnival of Venice