CV Collegium Marianum

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v České republice má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, která zároveň hostuje jako sólistka u významných evropských orchestrů. Badatelská činnost Jany Semerádové, stejně jako její studium barokní gestiky, deklamace a tance, umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem a jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií souboru s řadou novodobých premiér děl hudební historie. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými dirigenty, sólisty, režiséry či choreografy, jako jsou Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun Skamletz. Významná je též spolupráce s loutkovým divadelním souborem Buchty a loutky, se kterým Collegium Marianum uvádí originální projekty (loutková opera Calisto, představení České Vánoce).

Collegium Marianum

Soubor Collegium Marianum se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival a Concentus Moraviae byla přijata s velkým ohlasem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již šest jeho nahrávek: „J. J. I. Brentner – Koncerty a árie“, „Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze“, „F. Jiránek – Concerti“ (RRI Editor’s choice, Diapason), „J. D. Zelenka – Sepolcri“ (Tip Harmonie), „Musici da camera“ (Tip Harmonie, Tip Editor) a „J. A. Sehling – Vánoce v pražské katedrále“ (Tip Harmonie). Ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon dále vznikla nahrávka „J. D. Zelenka – Lamentationes Jeremiæ Prophetæ“ (Tip Harmonie, Tip Editora). Ansámbl se také podílel na vzniku profi- lového CD sopranistky Simony Houda-Šaturové „Gloria“ a na vydání DVD „Maddalena ai piedi di Cristo“.

[nggallery id=259]

Od roku 2001 pořádá Collegium Marianum koncertní cyklus Barokní podvečery. Tematicky zaměřenou dramaturgií a úzkým propojením s historickými prostorami starobylé Prahy představují Barokní podvečery ojedinělý projekt nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Collegium Marianum je rezidenčním souborem mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

V lednu 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí Mezinárodní hudební rady UNESCO.

Zpět na Karneval v Benátkách

Collegium Marianum

Since it was founded in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum has focused on presenting the music of the seventeenth and eighteenth centuries, especially by composers who were born or active in central Europe. One of the few professional ensembles specializing in this fi eld in the Czech Republic, Collegium Marianum not only gives musical performances, but regularly also stages scenic projects.

The ensemble works under the artistic leadership of the traverso player Jana Semerádová who also regularly appears as a soloist with some of the eminent European orchestras. Her active research together with her study of Baroque gesture, declamation and dance, has enabled Semerádová to broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble and present multi-genre projects featuring Baroque dance and theater. Her unique, thematic programming has resulted in a number of modern-day premieres of historical music presented each year. The ensemble has collaborated with renowned European conductors, soloists, directors, and choreographers such as Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory, and Gudrun Skamletz. The ensemble has also maintained long-term collaboration with the Buchty a loutky theater company, producing some highly original projects.

Collegium Marianum

Collegium Marianum has received critical acclaim both at home and abroad. The ensemble has appeared extensively on the Czech Radio and TV as well as on the radio abroad. It regularly performs at music festivals and on prestigious stages both in the Czech Republic and elsewhere in Europe, including Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, or Concentus Moraviae.

In 2008 the ensemble started a successful collaboration with the Supraphon label. Within the “Music from Eighteenth-Century Prague” series it has launched six recordings: “Concertos & arias by J. J. I. Brentner,” “Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague,” “Concertos and sinfonias by F. Jiránek” (RRI Editor’s choice, Diapason), “Sepolcri by J. D. Zelenka,” CD “Musici da camera” (Harmonie Tip and Harmonie Editor’s Choice), and “J. A. Sehling—Vánoce v pražské katedrále” (Tip Harmonie). In collaboration with Supraphon it has launched a recording of J. D. Zelenka’s “Lamentationes Jeremiæ Prophetæ” (Tip Harmonie and Harmonie Editor’s Choice). The ensemble has also featured on the profi le CD of the soprano Simona Houda-Šaturová, “Gloria,” and in a DVD recording of A. Caldara’s “Maddalena ai piedi di Cristo.”

[nggallery id=259]

Since 2001 Collegium Marianum has presented the concert cycle Baroque Soirées. Thanks to its thematic programming and close interconnection with the historical spaces of Old Prague, the series is unique not only in the Czech, but also international context. Collegium Marianum is the ensemble in residence of the international music festival Summer Festivities of Early Music.

In January 2010 Collegium Marianum was awarded with an honor for the credits of quality and for the general promotion of Czech music, presented by the International Music Council by UNESCO.

Back to The Carnival of Venice