CV Cecilia con Amici

Cecilia con Amici

Formace Cecilia con Amici vznikla u příležitosti prvního vystoupení na Letních slavnostech staré hudby v roce 2013. Po úspěšném debutu v Rudolfově galerii, kde soubor představil program složený z houslových sonát Arcangela Corelliho a skladeb jeho současníků, se Cecilia con Amici letos vracejí v obměněném složení s programem zaměřeným na koncertantní tvorbu Antonia Vivaldiho. Houslistka holandsko-italského původu Cecilia Bernardini přizvala ke spolupráci instrumentalisty žijící v Nizozemí, Velké Británii a České republice, aby se podíleli na projektu připraveném na míru letošnímu ročníku festivalu. „Přátelé“ Cecilie Bernardini jsou také členy, zakládajícími členy a uměleckými vedoucími řady dalších význačných souborů a projektů, jako jsou Dunedin Consort, Duch ArtWorks, Nederlandse Bachvereniging, Gabrieli Consort and Players, Four Temperaments, Gesto Antico, Radio Antiqua, Les Ambassadeurs a La Corella.

Cecilia con Amici

Zpět na La favorita

Cecilia con Amici

Cecilia con Amici first met for the occasion of their performance at the Summer Festivities of Early Music in 2013. Following their acclaimed debut in the Rudolf Gallery of the Prague Castle with a programme featuring music by Arcangelo Corelli and his contemporaries, they are back this year in a renewed line-up and with a programme focussing on concertos by Antonio Vivaldi. Dutch-Italian violinist Cecilia Bernardini has invited players based in Holland, Great Britain, and the Czech Republic to participate in this tailor-made programme performed at the Summer Festivities of Early Music. Cecilia Bernardini’s amici are also members and co-founders of various other prominent ensembles and projects, including Dunedin Consort, Duch ArtWorks, the Nederlandse Bachvereniging, Gabrieli Consort and Players, Four Temperaments, Gesto Antico, Radio Antiqua, Les Ambassadeurs, and La Corella.

Cecilia con Amici

Back to La favorita