CV Tiburtina Ensemble

Tiburtina Ensemble

Ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble vznikl v roce 2008 z bývalých členek souboru Schola Benedicta. Navazuje tak na jeho tradici a dále se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Hlavním interpretačním zájmem souboru je správná deklamace jazyka ve spojení s hudební složkou a vokální technikou na základě znalosti dobové hudební praxe a teorie. Členky souboru se věnují nejen interpretaci středověké a barokní hudby. Na českých a světových pódiích vystupují se soubory, jako jsou Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Mala Punica, Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan a další.

Tiburtina Ensemble

Za svoji krátkou historii měl soubor možnost vystoupit na předních českých a zahraničních festivalech (např. Letní slavnosti staré hudby Praha, Velikonoční festival Praha, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Concentus Moraviae, Uckermärkische Musikwochwen v Německu, Gregorian Meditations Bratislava, Muziekcenter De Bijloke Gent v Belgii, Canto Aperto Sint Truiden Belgie ad.).

V roce 2012 vydal Tiburtina Ensemble svoji první CD nahrávku s názvem „Flos inter Spinas“ (Supraphon), o rok později vyšel u společnosti Animal Music album nový titul „Apokalypsis“, na němž se podílel David Dorůžka se svým jazzovým triem.

[nggallery id=231]

Název souboru je inspirován středověkou postavou Sibylly Tiburtiny, či Sibyly Tiburské, jež se stala nejznámější vizionářkou středověku, mimo jiné také proto, že její předpovědi úzce souvisely s křesťanstvím. Paralely mezi pohanskou Sibyllou a křesťanskou prorokyní jsou nasnadě: často jim byl společný urozený původ, kazatelská činnost a cesty, dotazy mocných a zejména schopnost dohlédnout až na konec věků, jež je mužům – jakkoli učeným – navždy odepřena.

Zpět na Sibylla

Tiburtina Ensemble

The all-female Tiburtina Ensemble was established in 2008 with former members of the ensemble Schola Benedicta, continuing the tradition in dedicating itself to the performance of Gregorian chant, medieval polyphony, and music of today. The main objective of the ensemble (in terms of performance practices) consists of correct language declamation in connection with musical qualities and vocal technique, and based on the musical practices and theory of the period. The members of the ensemble are dedicated to the performance of not only medieval, but also Renaissance and Baroque music, as they perform in the Czech Republic and abroad with ensembles such as Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemlbe Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Mala Punica, Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan etc.

Tiburtina Ensemble

Tiburtina Ensemble has appeared at some of the most prominent Czech and international festivals: the Summer Festivities of Early Music, Easter Festival Prague, Easter Festival of Sacred Music Brno, Lípa Musica, Concentus Moraviae, Uckermärkische Musikwochen, Gregorian Meditations Bratislava, Muziekcenter De Bijloke Gent, and Canto Aperto Sint Truiden in Belgium.

In 2012, Tiburtina Ensemble recorded its first CD, “Flos inter Spinas” (Supraphon); and 2013 saw the release of Tiburtina’s second album, “Apokalypsis” (Animal Music), recorded in collaboration with David Dorůžka jazz trio.

[nggallery id=231]

The name of the ensemble derives from a female oracular character in Antiquity: the Sibylla Tiburtina or Tiburtine Sibyl was a prophetess who became the best-known Sibyl in the Middle Ages, primarily because her prophecies were tightly linked to Christianity. The parallels between pagan Sibyls and Christian prophetesses are their gentle origin, their preaching, their counseling of the powerful, and their capability of seeing to the end of time, a skill that is denied to all men, no matter how clairvoyant they might be.

Back to Sibylla