CV Terry Wey

Terry Wey

Terry Wey získal bohaté pěvecké zkušenosti už jako člen Vídeňského chlapeckého sboru a poté pod pedagogickým vedením Silvie Vojnic-Purchar, Kurta Equiluze a Christine Schwarz na konzervatoři při vídeňské Privatuniversität, kde studoval také hru na klavír. Po úspěchu v několika hudebních kláních a soutěžích o prestižní stipendia se začal brzy věnovat staré hudbě ve spolupráci se soubory, jako jsou Clemencic Consort, Les Musiciens du Louvre a Les Arts Florissants, pod vedením W. Christie, T. Hengelbrocka, M. Minkowského, K. Junghänela a M. Hofstettera. Vystupoval na významných pódiích ve Vídni, Londýně, Amsterodamu, Baden-Badenu, New Yorku a na řadě význačných festivalů.

Terry Wey

Z operních angažmá jmenujme roli Oberona v Brittenově Snu noci svatojánské, Ruggiera ve Vivaldiho Orlandu Furiosovi a Andronica v Legrenziho Il Giustino v operních domech od Stuttgartu přes Vídeň a Madrid až po Paříž. Terryho debut na salcburském Whitsun Festivalu v roce 2010, kde vystoupil pod taktovkou Riccarda Mutiho v Jommelliho opeře Betulia Liberata, se setkal s nadšeným ohlasem, stejně jako jeho ztvárnění role Arsamenese v mimořádně úspěšné inscenaci Händelova Xerxa v nastudování Stefana Herheima v Düsseldorfu (2013) a jeho loňský debut ve spolupráci s Nikolausem Harnoncourtem v Purcellově Královně víl.

Zájem Terryho Weye o renesanční polyfonii jej vedl k založení vokálního souboru Cinquecento, který nahrává pro britskou společnost Hyperion. Pravidelně spolupracuje také s dalšími vokálními soubory, jako je proslulý Huelgas Ensemble, dále Weser-Renaissance či Gesualdo Consort Amsterdam. Vedle osmi CD nahrávek se souborem Cinquecento zahrnuje jeho diskografie nahrávku Albinoniho Il Nascimento dell’Aurora (Oehms Classics), Händelova Faramonda (Virgin classics) a oratoria Izrael v Egyptě (Carus), Bachovu Mši h moll s M. Minkowským (Naïve) a Pergolesiho Stabat Mater se sopranistou Valerem Barna-Sabadusem (Oehms Classics).

Zpět na Maria

Terry Wey

Terry Wey experienced a rich musical education as a soprano soloist of the Vienna Boys’ Choir and went on to study voice with S. Vojnic-Purchar, K. Equiluz, and C. Schwarz at the Konservatorium Wien Privatuniversität, where he also studied piano. Having won several competitions and scholarships, he started working almost immediately with leading early music ensembles such as the Clemencic Consort, Les Musiciens du Louvre, and Les Arts Florissants, collaborating with conductors such as W. Christie, T. Hengelbrock, M. Minkowski, K. Junghänel, and M. Hofstetter; and performing in Vienna, London, Amsterdam, Baden-Baden, New York, and in various festivals.

Terry Wey

On the opera stage, he has sung various roles including Oberon (Britten: A Midsummer Night’s Dream), Ruggiero (Vivaldi: Orlando Furioso), and Andronico (Legrenzi: Il Giustino) in opera houses in Stuttgart, Vienna, Madrid, and Paris. His debut at the Salzburg Whitsun Festival 2010 in Jommelli’s Betulia Liberata conducted by Riccardo Muti was highly acclaimed, as were his appearance as Arsamenes in Stefan Herheim’s triumphantly successful production of Handel’s Xerxes in Düsseldorf (2013) and his recent debut under Nikolaus Harnoncourt in Purcell’s The Fairy Queen in 2014.

Terry Wey’s special interest in Renaissance polyphony led him to create the vocal ensemble Cinquecento, which records for the British label Hyperion. He also regularly works with leading vocal ensembles such as the Huelgas Ensemble, Weser-Renaissance, and the Gesualdo Consort Amsterdam. In addition to eight CDs with Cinquecento, his discography includes recordings of Albinoni’s Il Nascimento dell’Aurora (Oehms Classics), Handel’s Israel in Egypt (Carus) and Faramondo (Virgin classics), as well as Bach’s B-Minor-Mass conducted by M. Minkowski (Naïve) and Pergolesi’s Stabat Mater with male soprano Valer Barna-Sabadus (Oehms Classics).

Back to Maria