CV Lucile Boulanger

Lucile Boulanger

Lucile Boulanger začala hrát na violu da gamba pod vedením Christine Plubeau, poté pokračovala u Ariane Maurette a Jérôma Hantaïe a na pařížské konzervatoři u Christopha Coina. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží, například soutěže Bach–Abel v Cöthenu, milánské Società Umanitaria a Musica Antiqua v Bruggách. Věnuje se zejména komorní hudbě a je spoluzakladatelkou souboru La Sainte Folie Fantastique. První nahrávka souboru (pro společnost Alpha) z roku 2013, věnovaná anglické a německé hudbě 17. století, získala řadu ocenění. Pravidelně spolupracuje též se soubory jako Ricercar Consort, Les Musiciens de Saint Julien, Les Cyclopes, Les Ambassadeurs, La Cappella Mediterranea a Les Talens Lyriques a účastní se rozsáhlých projektů s orchestry Le Poème Harmonique, Les Arts Florissants, Ensemble Correspondances a Pygmalion. Hluboký zájem o hudbu pro violu da gamba ji přivedl ke spolupráci s hráči několika generací. Ve spolupráci s cembalistou Arnaudem De Pasquale vystupuje Lucile Boulanger na sólových recitálech ve Francii i v zahraničí; jejich společná nahrávka Bachových sonát z roku 2012 byla s nadšením přijata posluchači i odbornou kritikou.

Lucile Boulanger

Zpět na La Muse

Lucile Boulanger

Lucile Boulanger began to play viola da gamba with Christine Plubeau, and continued her studies with Ariane Maurette and Jérôme Hantaï. She completed her education with Christophe Coin at the Paris Conservatoire. A laureate of several international competitions, including the Bach–Abel competition in Cöthen, the Società Umanitaria in Milan, and Musica Antiqua in Bruges, she dedicates herself primarily to chamber music, and co-founded the ensemble La Sainte Folie Fantastique. In 2013, their first CD recording (for Alpha), dedicated to 17th-century English and German music, received critical acclaim. She also collaborates with such chamber ensembles as Ricercar Consort, Les Musiciens de Saint Julien, Les Cyclopes, Les Ambassadeurs, La Cappella Mediterranea, and Les Talens Lyriques, and takes part in large productions with Le Poème Harmonique, Les Arts Florissants, Ensemble Correspondances, and Pygmalion. Her deep interest in music for viol consort has brought her to perform with gambists of several generations. Lucile Boulanger frequently performs solo recitals in France and elsewhere with harpsichordist Arnaud De Pasquale; their recording of Bach’s sonatas in 2012 was well received by audiences and critique alike.

Lucile Boulanger

Back to la Muse