CV François Nicolet

François Nicolet

Mezi prvními učiteli Françoise Nicoleta na zobcovou a příčnou flétnu byli Hélène d’Yvoire a Marc Hantaï; později studoval ve třídě Pierra Séchea na pařížské konzervatoři. Je vyhledávaným komorním hráčem, avšak vystupuje a natáčí také s řadou předních barokních orchestrů, jako jsou Les Musiciens du Louvre, Le Concert Spirituel, Les Talens lyriques, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, La Simphonie du Marais a Les Paladins. Od roku 2002 François Nicolet vede třídu se zaměřením na historické flétny na konzervatoři v Rennes. O rok později založil soubor Syrinx et Compagnie, s nímž se věnuje především uvádění hudby pro flétnu, v posledních letech však soubor rozšiřuje své pole působnosti také na repertoár vyžadující rozsáhlejší prováděcí aparát.

 Zpět na La Muse

François Nicolet

François Nicolet first studied recorder and transverse flute with Hélène d’Yvoire and Marc Hantaï, and subsequently with Pierre Séchet at the Paris Conservatoire. In addition to his work as a chamber musician, he has taken part in numerous performances and recordings with some of the most prestigious Baroque ensembles, such as Les Musiciens du Louvre, Le Concert Spirituel, Les Talens lyriques, La Grande Écurie et la Chambre du Roy, La Simphonie du Marais, and Les Paladins. In 2002, François Nicolet established a specialized class of historical flutes at the Rennes Conservatoire. The following year, he founded his ensemble Syrinx et Compagnie, which focuses primarily on chamber music featuring the flute, but also opens up to repertoires requiring larger performing forces.

Back to La Muse