CV Richard Egarr

Richard Egarr

Veškeré hudební počiny Richarda Egarra jsou výsledkem neutuchající zvídavosti a radosti z objevování nových možností. Se stejnou chutí diriguje, řídí orchestr od klaviatury, provádí sólové koncerty (na varhany, cembalo, kladívkový klavír nebo moderní klavír), hraje recitály, komorní hudbu a chápe se takřka každé hudební příležitosti. Od roku 2006 je šéfdirigentem orchestru Academy of Ancient Music (AAM) se závazkem do roku 2017. AAM je od září 2012 pravidelným hostem v londýnském Barbican Centre, kde uvádí cyklus Monteverdiho oper. Brzy po nástupu do funkce se Richard Egarr zasadil o založení Pěveckého sboru při AAM, díky čemuž se jádro repertoáru orchestru přesunulo na operní a oratorní díla. V roce 2010 dirigoval Egarr koncertní provedení Mozartovy opery La Finta Giardiniera v Barbican Centre a v pařížském Théâtre des Champs-Elysées. V roce 2007 debutoval v Glyndebourne, kde dirigoval scénické provedení Bachových Matoušových pašijí.

Richard Egarr

© Marco Borggreve

Egarr je velkou inspirací pro mladé hudebníky a pravidelně spolupracuje s Amsterodamskou konzervatoří, Britten Pears Foundation, Nizozemskou operní akademií a Juilliard School v New Yorku.

Richard Egarr je pravidelným hostujícím dirigentem těles, jako jsou Handel a Haydn Society v Bostonu, London Symphony, Royal Concertgebouw a Philadelphská filharmonie. V září minulého roku byl jmenován hlavním hostujícím dirigentem haagského Residentie Orkest, k němuž se pravidelně vracel už v uplynulých letech. Součástí angažmá jsou tři představení za sezonu s cílem dále prohlubovat povědomí o provozovací praxi 18. a 19. století. První z těchto produkcí bylo provedení Haydnova Stvoření v prosinci 2013.

I nadále vystupuje jako sólista a komorní hráč v různých zemích světa. V lednu letošního roku se představil ve Wigmore Hall s cembalovým recitálem, v lednu 2013 uvedl v Londýně a Cambridgi Bachovy Anglické suity, jež také nahrál pro společnost Harmonia Mundi. Z jeho rozsáhlé diskografie jmenujme alespoň Goldberovy variace a Dobře temperovaný klavír, Mozartovy fantasie a ronda a kompletní dílo pro cembalo Louise Couperina a v neposlední řadě několik kritikou vysoce ceněných nahrávek s houslistou Andrew Manzem. Narůstající počet titulů, jež nahrál s Academy of Ancient Music, zahrnuje sedm CD s hudbou G. F. Händela (2007 Gramophone Award, 2009 MIDEM a cena Edison), kompletní nahrávku Braniborských koncertů a CD s názvem Birth of the Symphony – Handel to Haydn (Zrození symfonie – od Händela k Haydnovi; září 2013), což je první nahrávka, již AAM vydala pod vlastní značkou.

[nggallery id=200]

Zpět na Milostný struny hlas

Richard Egarr

Richard Egarr brings a joyful sense of adventure and a keen, enquiring mind to all his music-making. He is equally happy conducting, directing from the keyboard or playing concerti (on organ, harpsichord, fortepiano or modern piano), giving solo recitals, playing chamber music, and indeed talking about music at every opportunity. Music Director of the Academy of Ancient Music since 2006, Egarr has further renewed his contract to 2017. AAM began a new relationship in September 2012 as Associate Ensemble at the Barbican Centre, where plans include a cycle of Monteverdi operas. Early in his tenure Egarr established the Choir of the AAM, and operas/oratorios lie at the heart of his repertoire; in 2010 he conducted Mozart’s opera La Finta Giardiniera in concert at the Barbican Centre and the Theatre des Champs-Elysées. He made his Glyndebourne debut in 2007 conducting a staged version of Bach’s Matthew Passion.

Richard Egarr

Egarr is a lasting inspiration to young musicians, maintaining regular relationships at the Amsterdam Conservatoire, Britten Pears Foundation, and the Netherlands Opera Academy (La Clemenza di Tito, Le Nozze di Figaro and Rossini’s Il Signor Bruschino) and is a Visiting Artist at the Juilliard School in New York.

Egarr has a flourishing career as a guest conductor with orchestras ranging from Boston’s Handel and Haydn Society where he is an annual guest, to the London Symphony, Royal Concertgebouw, and Philadelphia orchestras. Egarr was recently announced Principal Guest Conductor of the Residentieorkest in The Hague, having regularly guest-conducted the orchestra in recent years. Starting in September 2013 he will conduct three productions each season, with a brief to further explore eighteenth- and nineteenth-century performance practices, launching with a performance of Haydn’s Creation in December 2013.

He continues to play recitals across the world, returning to the Wigmore Hall in January 2014 for a solo harpsichord recital, and in January 2013 played the Bach English Suites in London and Cambridge to coincide with his latest Harmonia Mundi release. Notable amongst an impressive discography are the Goldberg Variations and Well-Tempered Clavier, Mozart fantasias and rondos, and the complete harpsichord works of Louis Couperin, also many award-winning duo recordings with Andrew Manze. His growing list of recordings directing the Academy of Ancient Music includes seven Handel discs (2007 Gramophone Award, 2009 MIDEM and Edison awards), the complete Brandenburg Concerti, and Birth of the Symphony – Handel to Haydn, the first recording released on the AAM’s own label in September 2013.

[nggallery id=200]

Back to Tender is the Voice of Strings