CV Echo du Danube

Echo du Danube

„Název souboru mám rád, přestože někteří mají potíže s jeho výslovností. Výraz ,echo‘ je poetický, hudební a zvučný. Echo neboli ozvěna je sice běžný přírodní jev, zároveň však vyvolává dojem nepostižitelnosti, jako by dlela mezi dvěma světy. Dunaj, tedy Danube, jsem odjakživa miloval. Je pro mě synonymem domova. Rád zvu přátele ke společným projektům a hudebním plánům, k diskusím o hudbě a interpretačních přístupech a zejména ke společnému muzicírování. V posledních letech jsme vystupovali na festivalech v nejrůznějších zemích, často daleko od domova, a vynesli jsme na světlo řadu hudebních klenotů. Nezbývá než doufat, že tato spolupráce bude ještě dlouho pokračovat.“ Tolik umělecký vedoucí souboru Christian Zincke.

Echo du Danube

Od svého založení v roce 1999 slaví Echo du Danube úspěchy při koncertních vystoupeních a na prestižních festivalech v Rakousku a řadě zemí Evropy, ale také v Maroku, Libanonu a v Jižní Koreji. Dokonalý zvuk a strhující muzikalita provedení jsou doloženy na řadě CD a rozhlasových nahrávek pro společnosti Accent a Naxos, pro Bavorský rozhlas, Hesenský rozhlas a Německý rozhlas. Hudební souhra Elisabeth Seitz (psaltérium) a Martina Joppa (housle) zakládá specifický zvuk ansámblu. Do svých nejnovějších programů Echo du Danube zahrnuje také novou a improvizovanou hudbu, jako například ve vysoce ceněném provedení sepolcra Maria Maddalena Antonia Bertaliho na festivalu Trigonale v Rakousku.

[nggallery id=187]

CD s názvem The Wonders of the World: An English Masque (Accent) získalo v roce 2008 ocenění „CD týdne“ německého vysílání MDR Figaro; CD nahrávka sonát pro různá obsazení Gottfrieda Fingera, také pro Accent, se v roce 2011 stala „nahrávkou týdne“ v žebříčku Bavorského rozhlasu. Diskografie souboru zahrnuje dále Das Partiturbuch Jacoba Ludwiga (Naxos), Cantate per Passione Giovanni Ferrandiniho, Concerts choisis Georga Christopha Wagenseila, Divoti affetti alla Passione di Nostro Signore Alberta Ristoriho a Il Pastore di Bettelemme Girolama Kapspergera (vše Accent). Echo du Danube v současnosti připravuje nahrávku kantáty Amati Orrori Francesca Provenzaleho (CPO).

Zpět na Pantaleon

Echo du Danube

“The name still has a pleasing sound to me, even though people sometimes have difficulty pronouncing it. The term ‘echo’ is poetic, musical and sonorous. Echoes exist in nature, but there is something intangible about them, as if they existed between two worlds. And I have always loved the Danube River, which is where my home is. I enjoy inviting friends to work on a project, to make plans, to discuss music, to develop performance concepts and, most of all, to make music together. In recent years we have appeared in many festivals, sometimes in far-away countries. We have brought to light musical treasures and had a lovely time together; I can only hope for that to continue,” says the artistic director of the ensemble.

Echo du Danube

Since its founding in 1999, Echo du Danube has been delighting audiences at festivals and concerts in Austria and elsewhere. The group has been a guest in many renowned festivals throughout Europe and has also given widely acclaimed concerts in Morocco, Lebanon, and in South Korea. The extraordinary sound and profound vitality of the ensemble have been documented in numerous CD and radio recordings for Accent, Naxos, the Hessian Broadcasting Corporation (hr), Bavarian Broadcasting Corporation (BR), and the German World Service (DLF). The musical partnership of Elisabeth Seitz (psaltery) and Martin Jopp (violin) has shaped the ensemble’s sound. Recently, the ensemble has been integrating new and improvisational music into its programs: a good example of this is the highly acclaimed staged production of Antonio Bertali’s sepolcro Maria Maddalena at the Trigonale Festival in Austria.

[nggallery id=187]

In 2008, The Wonders of the World: An English Masque was named “CD of the Week” by the German network MDR Figaro, and in 2011, Sonatae pro diversis instrumentis op 1 by Gottfried Finger (both for Accent) was named “CD of the Week” by the German network BR. Their CD publications thus far also include Das Partiturbuch by Jacob Ludwig (Naxos); Cantate per Passione by Giovanni Ferrandini, Concerts choisis by Georg Christoph Wagenseil, Divoti affetti alla Passione di Nostro Signore by Alberto Ristori, Il Pastore di Bettelemme by Girolamo Kapsperger (all for Accent). Echo du Danube is currently preparing a recording of Amati Orrori by Francesco Provenzale (CPO).

Back to Pantaleon