CV Collegium Marianum

Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

Collegium Marianum

© Petra Hajská

Soubor působí pod uměleckým vedením flétnistky Jany Semerádové, která zároveň hostuje jako sólistka u významných evropských orchestrů. Badatelská činnost Jany Semerádové, stejně jako její studium barokní gestiky, deklamace a tance umožnily rozšířit umělecký profil souboru od čistě hudebního zaměření k propojení s barokním tancem a divadlem a jsou také předpokladem nevšedních dramaturgií souboru s řadou novodobých premiér děl hudební historie. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými dirigenty, sólisty, režiséry či choreografy jako jsou Andrew Parrot, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory či Gudrun Skamletz. Významná je též spolupráce s loutkovým divadelním souborem Buchty a loutky, se kterým Collegium Marianum uvádí originální projekty (loutková opera Calisto).

Soubor Collegium Marianum se těší uznání zahraniční i české odborné kritiky a pravidelně natáčí pro Českou televizi, Český rozhlas a zahraniční rozhlasové stanice. Vystoupení souboru na festivalech a prestižních pódiích jako například Tage Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, Svatovác-lavský hudební festival a Concentus Moraviae byla přijata s velkým úspěchem. V roce 2008 soubor zahájil úspěšnou spolupráci s hudebním vydavatelstvím Supraphon, které v rámci řady „Hudba Prahy 18. století“ vydalo již pět jeho nahrávek: J. J. I. Brentner – Koncerty a árie, Rorate coeli – Advent a Vánoce v barokní Praze, F. Jiránek – Concerti (RRI Editor’s choice, Diapason), J. D. Zelenka – Sepolcri (Tip Harmonie) a Musici da camera (Tip Harmonie, Tip Editor). Ansámbl se také podílel na vzniku profilového CD sopranistky Simony Houda-Šaturové Gloria a na vydání DVD Maddalena ai piedi di Cristo.

[nggallery id=205]

V letošním roce pořádá Collegium Marianum již třináctý cyklus koncertní řady nazvané Barokní podvečery, věnovaný tentokrát oslavě výročí Arcangela Corelliho. Svou tematicky zaměřenou dramaturgií a úzkým propojením s historickými prostorami starobylé Prahy představují Barokní podvečery ojedinělý projekt nejen v českém, ale mezinárodním kontextu. Collegium Marianum je rezidenčním souborem Mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby.

V lednu 2010 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby udělovaného českou sekcí Mezinárodní hudební rady UNESCO.

Zpět na Grácie a majestát

Collegium Marianum

Since it was founded in 1997, the Prague ensemble Collegium Marianum has focused on presenting the music of the seventeenth and eighteenth centuries, especially by composers who were born or active in central Europe. One of the few professional ensembles specialising in this field in the Czech Republic, Collegium Marianum not only gives musical performances, but regularly also stages scenic projects.

Collegium Marianum

© Petra Hajská

Since 1999 the ensemble has been under the artistic leadership of the traverso player Jana Semerádová who also regularly appears as a soloist with some of the eminent European orchestras. Her active research together with her study of baroque gesture, declamation and dance, has enabled Semerádová to broaden the profile of the Collegium Marianum ensemble and present multi-genre projects featuring baroque dance and theatre. Her unique, thematic programming has resulted in a number of modern-day premieres of historical music presented each year.

The ensemble has collaborated with renowned European conductors, soloists, directors and choreographers such as Andrew Parrott, Hana Blažíková, Damien Guillon, Peter Kooij, Sergio Azzolini, François Fernandez, Simona Houda-Šaturová, Benjamin Lazar, Jean-Denis Monory and Gudrun Skamletz. The ensemble has also maintained long-term collaboration with the Buchty a loutky theatre company, producing some highly original projects, such as F. Cavalli‘s opera Calisto staged with marionettes.

Collegium Marianum has received critical acclaim both at home and abroad. The ensemble has appeared extensively on the Czech Radio and TV as well as on the radio abroad. It regularly performs at music festivals and on prestigious stages both in the Czech Republic and elsewhere in Europe, including Alter Musik Regensburg, Bachfest Leipzig, Potsdam Festspiele, Mitte Europa, Festival de Sablé, Bolzano Festival, Palau Música Barcelona, Pražské jaro, or Concentus Moraviae. In 2008 the ensemble started a successful collaboration with the Supraphon label. Within the “Music from Eighteenth-Century Prague” series it has launched five recordings: Concertos & arias by J. J. I. Brentner, Rorate coeli / Music for Advent and Christmas in Baroque Prague, Concertos and sinfonias by F. Jiránek (RRI Editor’s choice, Diapason), Sepolcri by J. D. Zelenka, and CD Musici da camera (Harmonie Tip and Harmonie Editor’s Choice). The ensemble has also featured on the profile CD of the soprano Simona Houda-Šaturová, Gloria and in a DVD recording of A. Caldara’s Maddalena ai piedi di Cristo.

[nggallery id=205]

In 2013, Collegium Marianum presents the already thirteenth edition of its concert cycle Baroque soirées dedicated this year to the celebration of the anniversary of the musician Arcangelo Corelli. The Baroque soirées with their thematic programming and close interconnection with the historical spaces of Old Prague are unique not only in the Czech, but international context. Collegium Marianum is the ensemble in residence of the international music festival Summer Festivities of Early Music. In January 2010 Collegium Marianum was awarded with an honour for the credits of quality and for the general promotion of Czech music, presented by the International Music Council by UNESCO.

Back to Charm and Magnificence