CV Ludovice Ensemble

Ludovice Ensemble

První nahrávka Ludovice Ensemble potvrzuje,
že krize nespálila plody jednoho
z pozoruhodných hudebních výkvětů poslední doby.

scherzo.es – 05/2012

Už od svého založení v roce 2004 je lisabonský Ludovice Ensemble významným pojmem na portugalské hudební scéně. Interpretační přístup souboru vykazuje středomořský smysl pro drama a rétoriku, jež jsou zároveň znakem barokní expresivity. Repertoár souboru se opírá o hudbu 17. a 18. století zejména francouzské, portugalské a německé provenience, významně zastoupená je však i tvorba italských a anglických autorů. Soubor se zaměřuje na neznámé skladby a na uvádění pozapomenutých pokladů hudební minulosti.

Ludovice Ensemble

Členy Ludovice Ensemble jsou vedle zakladatelů Fernanda Miguela Jalôto a Joany Amorim přední portugalští hráči na historické nástroje a specialisté na interpretaci starší hudby, stejně jako význační zahraniční umělci, k nimž vedle hudebníků patří též herci, tanečníci a mimové. Soubor hostoval na většině význačných portugalských pódií a festivalů, dále v Belgii (AMUZ v Antverpách), Nizozemí (Utrecht Oude Muziek Festival), Španělsku (festivaly v Daroce, Peñíscole, Jace a Lugu) a Francii (festivaly v La Chaise-Dieu a Vivarais-Lignon). Umění Ludovice Ensemble je zaznamenáno na nahrávkách pro portugalskou vysílací společnost RDP/Antena 2 a televizní stanici MEZZO. V roce 2011 se soubor úspěšně zúčastnil předváděcí akce asociace evropských festivalů staré hudby REMA. První CD nahrávka, obsahující výběr z francouzských barokních kantát, vyšla v lednu 2012 (Ramée/Outhere) a setkala se s nadšeným ohlasem kritiky.

Zpět na Roma Lusitana – Lisbona Romana

Ludovice Ensemble

The Ludovice Ensemble is a Portuguese Early Music group based in Lisbon. Fernando Miguel Jalôto and Joana Amorim founded it in 2004 and it has since become a reference on the Portuguese Early Music scene. Ludovice Ensemble performances are driven by a Mediterranean sense of drama and a rhetorical delivery appropriate to the Baroque musical idiom. Their repertoire mainly consists of French, Portuguese, and German 17th- and 18th-century compositions, however, without ignoring Italian and English music. The ensemble pays special attention to unknown repertoires, and to modern premières of hidden treasures from the past.

Ludovice Ensemble

The Ludovice Ensemble gathers some of the best Portuguese performers specialized in historical performance practice, as well as exceptional foreign artists including musicians, actors, dancers, and mimes. The ensemble performed in most music festivals and prestigious concert series in Portugal (the Gulbenkian Foundation and CCB, in Lisbon), in Belgium (AMUZ in Antwerp), the Netherlands (Utrecht Oude Muziek Festival), Spain (Early Music Festivals of Daroca, Peñíscola, Jaca, and Lugo), and France (La Chaise-Dieu, and Vivarais-Lignon Festivals). The Ludovice Ensemble has been recorded live by the Portuguese Broadcast Company RDP/Antena 2 and the TV Channel MEZZO. They participated at REMA’s showcase in 2011, and their first CD came out in January 2012, with a selection of French Baroque Cantatas recorded for the company Ramée/Outhere, receiving great audience and critical acclaim.

Back to Roma Lusitana – Lisbona Romana