CV Fernando Miguel Jalôto

Fernando Miguel Jalôto

Miguel Jalôto je absolventem Královské konzervatoře v Haagu, kde studoval ve třídě Jacquese Ogga. Navštěvoval také mistrovské kurzy Gustava Leonhardta, Oliviera Baumonta, Iltona Wjuniského a Ketil Haugsand a zdokonaloval se v dalších klávesových oborech, včetně hry na varhany, klavichord a kladívkový klavír. Miguel je držitelem magisterského titulu v oboru hudebního výzkumu na univerzitě v portugalském Aveiru. Jako doktorand ve studijním programu historické muzikologie na Universidade Nova v Lisabonu se věnuje pozdně-barokní duchovní hudbě v Portugalsku.

Miguel působí jako hostující cembalista při Orquestra Barroca Casa da Música v Portu a vedoucí skupiny basso kontinua při Gulbenkian Symphony Orchestra v Lisabonu. Je dlouhodobým členem lisabonského barokního orchestru Divino Sospiro. Jako sólista i jako vyhledávaný interpret basso continua vystupoval v Portugalsku, Španělsku, Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii, Austrálii, Polsku, Bulharsku a Japonsku a spolupracoval se špičkovými soubory jako například Oltremontano, Capilla Flamenca, La Colombina, La Galanía a Lyra Baroque Orchestra. Vystupoval pod vedením řady význačných uměleckých osobností (např. Ton Koopman, Christina Pluhar, Rinaldo Alessandrini, Chiara Banchini, Christophe Rousset, Fabio Biondi, Antonio Florio, Harry Christophers, Andrew Parrott, Erik Van Nevel, Riccardo Minasi a Kenneth Weiss). Miguel Jalôto je zakládajícím členem a uměleckým vedoucím souboru Ludovice Ensemble.

Fernando Miguel Jalôto

Zpět na Roma Lusitana – Lisbona Romana

Fernando Miguel Jalôto

Miguel Jalôto studied at the Early Music Department of the Royal Conservatory in The Hague where he completed Bachelor’s and Master’s degrees in harpsichord with Jacques Ogg. He attended master classes with Gustav Leonhardt, Olivier Baumont, Ilton Wjuniski, and Ketil Haugsand, and also studied Baroque organ, clavichord, and fortepiano. Furthermore Miguel has a Master’s degree in Music Research from the University of Aveiro (Portugal), and he is currently enrolled in the PhD program in Historical Musicology at the Universidade Nova in Lisbon, working on a project on late Baroque sacred music in Portugal.

Miguel is a guest harpsichordist with the Orquestra Barroca Casa da Música in Porto and principal continuo player of the Gulbenkian Symphony Orchestra in Lisbon. He has been a regular basso continuo player with the Lisbon-based Baroque orchestra Divino Sospiro for many years, and has performed both as a soloist and a continuo player in Portugal, Spain, France, Belgium, the Netherlands, United Kingdom, Austria, Poland, Bulgaria, and Japan, collaborating with prestigious ensembles such as Oltremontano, Capilla Flamenca, La Colombina, La Galanía, and Lyra Baroque Orchestra in Minnesota. He has worked under the direction of prominent musicians such as Ton Koopman, Christina Pluhar, Rinaldo Alessandrini, Chiara Banchini, Christophe Rousset, Fabio Biondi, Antonio Florio, Harry Christophers, Andrew Parrott, Erik Van Nevel, Riccardo Minasi, and Kenneth Weiss, among many others. Miguel Jalôto has been the artistic director of Ludovice Ensemble since its foundation in 2004.

Fernando Miguel Jalôto

Back to Roma Lusitana – Lisbona Romana