CV Cecilia Bernardini

Cecilia Bernardini

Cecilia Bernardini pochází z hudebnické rodiny. Po úspěšném absolutoriu na Conservatorium van Amsterdam, kde studovala u Jana Repka, Vesko Eschkenazy a Ilyi Gruberta, se dále zdokonalovala ve třídě Davida Takena na Guildhall School of Music and Drama, kde se také, zejména díky setkání s Rachel Podger a později s Lucy van Dael, začala zajímat o interpretaci staré hudby. Bernardini je vítězkou řady mezinárodních interpretačních soutěží a finalistkou mezinárodní houslové soutěže Andrey Postacchiniho, kde obdržela zvláštní cenu za interpretaci Debussyho sonáty. V roce 2004 získala prestižní stipendium Antona Kersjese. V květnu 2005 obdržela druhou cenu v národní soutěži Oskara Backa, jejíž závěrečné kolo a provedení Bruchova houslového koncertu bylo zároveň debutem Cecilie ve velkém sále amsterdamského Concertgebouw. V roce 2006 obdržela zvláštní cenu za interpretaci skladby J. S. Bacha na mezinárodní soutěži Leopolda Mozarta v Augšpurku.

Jako hráčka na baroCecilia Bernardinikní housle spolupracuje Cecilia Bernardini jako koncertní mistr se edinburghským Dunedin Consortem, s nímž pod vedením Johnahn Butta v nedávné době pořídila nahrávku Bachových Braniborských koncertů a Janových pašijí.  Pravidelně také vede orchestry či vystupuje jako sólistka s Nizozemskou Bachovou společností, soubory Zefiro, La Serenissima, New London Consort, The King’s Consort, Ensemble Cordia a Orchestra of the Age of Enlightenment. Nahrává pro několik společností, včetně Sony Classics, jež vydala její nahrávku Mozartových Divertimenti se souborem Zefiro. Cecilia vystupuje v duu s fortepianistkou Keiko Shichijo a věnuje se komorní hře. S klavíristkou Mirsou Adami vyhrála v roce 2003 soutěž Vriendenkrans, již pořádá amsterdamský Concertgebouw. Cecilia hraje také v triu s pianistou Gilesem Francisem a violoncellistkou Timorou Rosler (Serafino String Trio). K dalším interpretům, s nimiž spolupracuje na poli komorní hudby, patří Colin Carr, Kristian Bezuidenhout, Richard Egarr, Rick Stotijn, Alexandre Tharaud a Alfredo Bernardini. Hraje na nástroj Santa Serafina z roku 1750, který jí laskavě zapůjčila Nizozenská nadace hudebních nástrojů.

Zpět na Arcangelo della Musica

Cecilia Bernardini

Born into a musical family, Cecilia Bernardini completed her studies with honors with Jan Repko, Vesko Eschkenazy, and Ilya Grubert at the Conservatory of Amsterdam. Her further studies with David Takeno at the Guildhall School of Music and Drama, where she also graduated with distinction, fuelled her interest for the Baroque violin, mostly through lessons with Rachel Podger and later with Lucy van Dael. Bernardini won first prizes in numerous national competitions and was a finalist at the international violin competition “Andrea Postacchini,” with a special prize for her interpretation of the Debussy sonata. In 2004 she was awarded the prestigious Dutch “Anton Kersjes” scholarship. In May 2005 she won the second prize at the Oskar Back national violin competition, where she also made her debut in the large hall of the Concertgebouw of Amsterdam, performing Max Bruch’s violin concerto. She received a special prize for her interpretation of Bach at the international Leopold Mozart competition in Augsburg in 2006.

Cecilia BernardiniAs a Baroque violinist, she has a regular position as the leader of the Edinburgh-based Dunedin Consort directed by John Butt, with whom she recently recorded Bach’s Brandenburg Concertos and the St. John Passion. She also regularly leads or plays as a soloist with such ensembles as the Nederlandse Bachvereniging, Zefiro, La Serenissima, the New London Consort, The King’s Consort, Ensemble Cordia, and the Orchestra of the Age of Enlightenment. She recorded for several labels, including Mozart’s Divertimenti with ensemble Zefiro for Sony Classics. Cecilia forms a duo with fortepianist Keiko Shichijo; she enjoys playing chamber music, and with pianist Mirsa Adami she has given several concerts in The Netherlands and elsewhere. In 2003 the duo won the “Vriendenkrans” competition of the Concertgebouw in Amsterdam, where they also made their debut recital. With violist Giles Francis and cellist Timora Rosler she forms the Serafino String Trio. Other chamber music partners include Colin Carr, Kristian Bezuidenhout, Richard Egarr, Rick Stotijn, Alexandre Tharaud, and Alfredo Bernardini. She plays on a 1750 Santo Serafin violin, which has been kindly lent to her by The Netherlands Musical Instrument Foundation.

Back to Arcangelo della Musica