CV Os Músicos do Tejo

Os Músicos do Tejo

Hudební sdružení Os Músicos do Tejo vzniklo roku 2005 z iniciativy Marcose Magalhãese a Marty Araújo. Jedním z hlavních cílů souboru je upevnit úroveň historicky poučené interpretace na dobových nástrojích v Portugalsku. Významným profilovým rysem je také zaměření na portugalský nebo portugalským prostředím ovlivněný repertoár a na barokní hudbu obecně.

Repertoár Os Músicos do Tejo zahrnuje řadu originálních projektů. Vedle programu portugalské duchovní hudby provedeného na Mezinárodním varhanním festivalu při katedrále v León jsou to například dramaturgie zaměřené na dílo G. F. Händela (Brest), barokní vokální hudbu indického Goa nebo barokní kořeny portugalského fada – program nazvaný „Sementes do Fado“ (Počátky Fada), uvedený dosud v Paříži, Brestu, Oeiras, Lisabonu a Sastamale ve Finsku.

Os Músicos do Tejo

V únoru 2008 nastudoval soubor představení opery La Spinalba od Francisca Antónia de Almeidy pro největší portugalskou kulturní instituci Centro Cultural de Belém (CCB). Inscenace v režii Lucy Aprei se setkala s takovým ohlasem diváků i kritiky, že byla v lednu 2009 obnovena a v rámci turné uvedena například v CCB, na festivalu AreMore (Vigo), v Teatro Viriato (Viseu), Teatro Micaelense (Azory) a v Auditório do Ramo Grande (Azory). V návaznosti na tento úspěšný projekt získali Os Músicos do Tejo nabídku podílet se na dalších operních produkcích CCB. Z dosavadních představení jmenujme například portugalskou premiéru Pergolesiho opery Lo Frate Nnamurato (2010), představení opery-baletu Le Carnaval et la Folie A. C. Destouchese (2011) či inscenaci Snu noci svatojánské z roku 2010, připravenou ve spolupráci s Teatro Praga, jež byla o rok později provedena také na festivalu Facyl v Salamance a na festivalu Le Standard Idéal – MC93 Bobigny v Paříži.

Os Músicos do Tejo vydali dosud dvě CD: „Sementes do Fado“ (s Anou Quintans a Ricardem Rochou) a CD „As Árias de Luísa Todi“ (se sopranistkou Joanou Seara), které představuje repertoár slavné portugalské primadony 18. století, známé jako „La Todi“. Na sklonku letošního roku vyjde u společnosti Naxos další nahrávka souboru, nazvaná La Spinalba.

Zpět na Fado

Os Músicos do Tejo

Os Músicos do Tejo is a recent early music project, founded and directed by Marcos Magalhães and Marta Araújo. One of the main purposes of the ensemble is to consolidate the level that has been achieved in early music performed on period instruments in Portugal. Also important is its focus on Portuguese repertoire (or related to Portugal) along with other Baroque music.

Os Músicos do Tejo gave their first performance in Setúbal in December 2005. Since then, the group has presented a wide variety of programs, including Portuguese sacred music at the León Organ Festival; a Handel program in Brest; Baroque vocal music of Goa, India; and “Sementes do Fado” (Seeds of Fado), an investigation into the Baroque origins of Fado, performed in Paris, Brest, Oeiras, Lisbon, and Sastamala in Finland.

In February 2008 the ensemble produced the opera La Spinalba by Francisco António de Almeida in the Belém Cultural Centre (CCB). Staged by Luca Aprea, the performance was such a success with both public and critics, that it was repeated in January 2009—again in the CCB, in the AreMore festival (Vigo), at the Teatro Viriato (Viseu), the Teatro Micaelense (Azores), and in the Auditório do Ramo Grande (Azores). Following this production, Os Músicos do Tejo were invited by the CCB to collaborate in future opera-related events. First results included the production—a première for Portugal—of the opera Lo Frate Nnamurato by G. B. Pergolesi (in 2010), and of the opéra-ballet Le Carnaval et la Folie by A. C. Destouches (in 2011), also extremely well received. In 2010, they collaborated with Teatro Praga in Midsummer’s Night Dream at the Centro Cultural de Belém, with a reprise in 2011 at the festival Facyl in Salamanca, and in the festival Le Standard Idéal in Bobigny MC93/Paris.

Os Músicos do Tejo have already published two CDs: “Sementes do Fado” (with Ana Quintans and Ricardo Rocha) and “As Árias de Luísa Todi” (with soprano Joana Seara) featuring repertoire sung by “La Todi”, a famous Portuguese 18th-century prima donna. They recently recorded La Spinalba, which will be published by Naxos in late 2012.

Back to Fado