CV Olga Pasiecznik

Olga Pasiecznik

Olga Pasiecznik studovala na Kyjevské konzervatoři a na Chopinově akademii múzických umění ve Varšavě, kde je od roku 1992 sólistkou Komorní opery. Vystupovala na řadě prestižních pódií v Evropě (Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus Berlin, Bozar Brussels, De Doelen Rotterdam), v Japonsku, USA a v Austrálii.

K vrcholům kariéry Olgy Pasiecznik v posledních letech patřilo zejména ztvárnění role Donny Anny (Don Giovanni) – v koncertním provedení a následné nahrávce pro společnost Harmonia Mundi ve spolupráci s Freiburger Barockorchester a René Jacobsem – či role Contessy (Figarova svatba) na festivalu v Aix-en-Provence. Vysoce ceněná jsou sopranistčina ztvárnění Händelových operních rolí (titul „Pěvkyně roku“) v řadě operních domů i koncertních provedení, z nichž jmenujme alespoň Vlámskou operu a Bavorskou státní operu, v Pleyelův sál v Düsseldorfu, Granaděu (s Marcem Minkowskim), Pařížskou operu, Essen a Varšavu.

Olga Pasieznik

V roce 2008 debutovala jako Blanche (Poulenc, Dialogues) ve Vlámské opeře, ztvárnila roli Aennchen (Freischütz) v Ženevě, La Calistu (Cavalli, La Calisto) v Bavorské státní opeře, Roxanu (Szymanovski, Krol Roger) v Opéra-Bastille a na festivalu Bregenzer Festspiele. K nejnovějším rolím patří Micaela (Carmen) v Lille, Ilia (Idomeneo) ve spolupráci s Les Musiciens du Louvre, Megacle (Pergolesi, L’Olimpiade) na Innsbruckém festivalu a Roxana v Teatro real de Madrid, ve Wielki Theater Warsaw a v Théâtre Royal de La Monnaie v Bruselu. V nejbližší době Olgu Pasiecznik čeká debut v DNO v Amsterdamu (Achille v Deidamii) a v Opeře města Nice (Tomiri v Tigrane), účinkování ve světové produkci opery Solaris Detleva Glanerta na festivalu Bregenzer Festspiele a v Komische Oper Berlin, hostování v Opéra National du Rhin ve Štrasburku (Pamina v Kouzelné flétně) a ve Velšské národní opeře (Lulu). Ve Velkém divadle ve Varšavě vystoupí ve světové premiéře Szymańského opery Qudsja Zaher.

Olga Pasiecznik spolupracovala s orchestry jako RTVE (Španělsko), Polský národní rozhlasový orchestr, Sinfonia Varsovia, Maggio Musicale Fiorentino, Královská filharmonie Flander, The English Concert, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, Academy of Ancient Music, Akamus Berlin, Orchestre de Radio France, Collegium Vocale Gent, Mnichovská filharmonie a Bruselská filharmonie, pod taktovkou řady předních dirigentů dneška. Pravidelně také pořádá koncertní turné se svou sestrou, klavíristkou Natalyou Pasichnyk. Diskografie Olgy Pasiecznik čítá 45 CD nahrávek a zahrnuje nebývale bohatý a různorodý repertoár.

Zpět na Kouzelný ostrov

Olga Pasiecznik

Olga Pasiecznik studied at the Kiev Conservatory and at the Chopin Academy of Music in Warsaw, where she joined the chamber opera in 1992. Performances led her to famous concert halls in Europe (Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus Berlin, Bozar Brussels, De Doelen Rotterdam), Japan, the USA, and Australia.
Highlights of the past years include Donna Anna (Don Giovanni) in concert, and in a Harmonia Mundi recording with the Freiburger Barockorchester conducted by René Jacobs; and Contessa (Le Nozze di Figaro) in Aix-en-Provence. She performed several Handel roles – for which she was named “Singer of the year”– for the Flanders Opera and the Bavarian State Opera; at the Salle Pleyel, Düsseldorf, and in Granada with Marc Minkowski; and at the Paris Opera, in Essen, and in Warsaw.

Olga Pasieznik

In 2008 she made her debut as Blanche (Dialogues/Poulenc) at the Flanders Opera, she sang Aennchen (Freischütz) in Geneva, La Calisto (title role/Cavalli) at the Bavarian State Opera, Roxana (Krol Roger/Szymanovski) at the Opéra-Bastille and at the Bregenzer Festspiele. Other new roles are Micaela (Carmen) in Lille, Ilia (Idomeneo) with Les Musiciens du Louvre, and Megacle (L’Olimpiade/Pergolesi) at the Innsbruck Festival. Recent projects include Roxana at the Teatro real de Madrid, the Wielki Theater Warsaw, and La Monnaie in Brussels. In the near future she will make her debut at DNO Amsterdam (Achille in Deidamia), the Opera House of Nice (Tomiri in Tigrane); she will partake in the world creation of Solaris by Detlev Glanert at the Bregenzer Festspiele and at the Komische Oper Berlin, and she will sing at the Opéra National du Rhin in Strasbourg (Pamina in Zauberflöte), and at the Welsh national Opera (Lulu). In the Wielki Theatre of Warsaw she will present a world première of Szymański’s Qudsja Zaher.

Olga Pasichnyk appeared with RTVE (Spain), the Polish National Radio Orchestra, Sinfonia Varsovia, Maggio Musicale Fiorentino, the Royal Philharmonic Orchestra of Flanders, The English Concert, Freiburg Baroque Orchestra, Concerto Köln, the Academy of Ancient Music, Akamus Berlin, L’Orchestre de Radio France, Collegium Vocale Gent, Munich Philharmonic, Gulbenkian Orchestra, and the Brussels Philharmonic, directed by some of the greatest conductors of our time. She also regularly tours with her sister, pianist Natalya Pasichnyk; her complete discography includes 45 CDs and represents a large variety of repertoires.

Back to The Enchanted Isle