CV Hana Blažíková

Hana Blažíková

Hana Blažíková se narodila v Praze. Je absolventkou Pražské konzervatoře, kde studovala ve třídě Jiřího Kotouče (2002), a mistrovských kurzů u Poppy Holden, Petera Kooije, Moniky Mauch a Howarda Crooka.

Věnuje se interpretaci převážně barokního, renesančního a středověkého repertoáru a spolupracuje s orchestry a hudebními tělesy z celého světa, z nichž jmenujme alespoň Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, Gli Angeli Genève, La Fenice, Tafelmusik, Collegium 1704, Collegium Marianum nebo Musicu Floreu. Hana Blažíková vystupovala na řadě významných mezinárodních festivalů, jako jsou MHF Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Resonanzen (Vídeň), Tage Alter Musik (Řezno), Festival de Sablé, Festival de La Chaise-Dieu, Festival de Saintes nebo Arts festival Hongkong.

Hana Blažíková

V roce 2010 se zúčastnila významného turné s Bachovými Matoušovými pašijemi pod taktovkou Philippa Herreweghe. V minulé sezoně debutovala v newyorské Carnegie Hall s orchestrem Bach Collegium Japan pod vedením Masaaki Suzukiho, o velikonocích vystoupila v Janových pašijích s Bostonským symfonickým orchestrem.

Umění Hany Blažíkové je zaznamenáno na více než 20 CD nahrávkách, včetně vysoce ceněného kompletního vydání Bachových kantát s Bach Collegiem Japan.

Hana Blažíková se věnuje také hře na gotickou harfu a je členkou souboru Tiburtina ensemble, který se zaměřuje na interpretaci gregoriánského chorálu a rané středověké polyfonie.

Zpět na Cansó de la crozada

Zpět na Kouzelný ostrov

Hana Blažíková

Born in Prague, Hana Blažíková graduated from the Prague Conservatory in the class of Jiří Kotouč in 2002, and later undertook further study with Poppy Holden, Peter Kooij, Monika Mauch, and Howard Crook.

Currently Hana specializes in the interpretation of Baroque, Renaissance, and medieval repertoires, and sings with ensembles and orchestras around the world, including Collegium Vocale Gent, Bach Collegium Japan, Sette Voci, Gli Angeli Genève, La Fenice, Tafelmusik, Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, and others. Hana Blažíková has performed at many international festivals, such as Prague Spring, Oude Muziek Utrecht, Resonanzen (Vienna), Tage Alter Musik (Regensburg), Festival de Sablé, Festival de La Chaise-Dieu, Festival de Saintes, Arts festival Hong Kong.

Hana Blažíková

In 2010 she took part in a highly acclaimed tour with Bach´s St Matthew Passion conducted by Philippe Herreweghe. Last season she made her debut in Carnegie Hall with Masaaki Suzuki´s Bach Collegium Japan, and during Easter week she sang in the St John Passion with the Boston Symphony Orchestra.

Hana appears on more than 20 CDs, including the well-known edition of Bach´s complete cantatas with Bach Collegium Japan.

Hana Blažíková also plays gothic harp and presents concerts in which she accompanies herself on this instrument; she is a member of Tiburtina Ensemble, which specializes in Gregorian chant and early medieval polyphony.

Back to Cansó de la crozada

Back to The Enchanted Isle