Sibylla

Sibylla

Hudební vize Hildegardy z Bingenu

TIBURTINA ENSEMBLE (Česká republika)
Barbora Kabátková – soprán, středověká harfa, umělecká vedoucí
Hana Blažíková – soprán, středověká harfa
Ivana Bilej Brouková, Tereza Havlíková – soprán
Marta Fadljevičová, Anna Chadimová Havlíková – mezzosoprán
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alt
Margit Übellacker – dulce melos

Pondělí 27. 7. 2015, 20.00
Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech
Vyšehradská 49, Praha 2

Koncert se konal ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem.

Na konci července se v pražských Emauzích setkaly hned tři mystické ženy: Panna Marie se svými dvěma prorokyněmi Sibyllou Tiburtinou a Hildegardou z Bingenu. Pravda, všechny zde byly jen zastoupeny – Tiburtina svým ansámblem v čele s Barborou Kabátkovou, Hildegarda svou hudbou a Panna Maria svým chrámem –, ale tak už to u mystiček bývá. Na koncertě zazněly Hildegardiny chorální kompozice z rukopisu Riesencodex, přičemž šlo o náročné melismatické, v důsledku vlastně virtuózní kusy. Tiburtina Ensemble navíc přizvala vynikající instrumentalistku Margit Übellacker s psaltériem; sopranistky Barbora Kabátková a Hana Blažíková zase při zpěvu zasedly ke gotické harfě.

[DDET Program koncertu]

Hildegard von Bingen (1098–1179)
Sequence O, Jerusalem, aurea civitas
Antiphona O, tu illustrata 
Kyrie eleison
Antiphona O, quam mirabilis es
Hymnus Cum vox sanguinis
Antiphona O, spectabiles viri
Antiphona Nunc gaudeant
Antiphona O, beata infantia
Responsorium Ave, Maria 
Antiphona Caritas abundat 
Ordo virtutem (Virtutes) O, Deus, qui es tu

Anonym (rané 12. a 13. stol.)
Conductus Praemii dilatio
Conductus Flos in monte cernitur
Conductus Deus misertus hominis
Psalmus 8 Domine, Dominator noster

[/DDET]

Tiburtina Ensemble

 

Hudební vize Hildegardy z Bingen v Emauzském klášteře
Opera PLUS, 28. 7. 2015, Jan Baťa
V interpretačně téměř dokonalém podání zazněl reprezentativní výběr z rozsáhlého Hildegardina hudebního díla. Ansámbl velmi šťastně doplnil skladatelčinu vesměs jednohlasou tvorbu anonymními polyfonními kondukty, jejichž vznik spadá do období Hildegardina života.

[nggallery id=245]

 

TIBURTINA ENSEMBLE audio
Antifona Dulci Voce Resonet
Canticum Beate Virginis Marie

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_Antifona-Dulci-Voce-Resonet-Canticum-Beate-Virginis-Marie.mp3|titles=Tiburtina Ensemble – Antifona Dulci Voce Resonet]

O Maria virgo
Codex La Clayette

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Sibylla_Tiburtina_O-Maria-virgo_Codex-La-Clayette_STRIH.mp3|titles=Tiburtina Ensemble – O Maria virgo]

Sibylla

Musical Visions of Hildegard von Bingen

TIBURTINA ENSEMBLE (Czech Republic)
Barbora Kabátková – soprano, medieval harp, artistic director
Hana Blažíková
– soprano, medieval harp
Ivana Bilej Brouková, Tereza Havlíková, Renata Zafková – soprano
Marta Fadljevičová, Anna Chadimová Havlíková – mezzo-soprano
Daniela Čermáková, Kamila Mazalová – alto
Margit Übellacker – dulce melos

Monday 27. 7. 2015, 8.00 pm
Emauzské opatství, kostel Panny Marie na Slovanech
Vyšehradská 49, Praha 2

In collaboration with the Österreichische Kulturforum Prag.

At the close of July, the Prague Emmaus Cloister saw the reunion of three female mystics: the Blessed Virgin Mary and two prophetesses, Sibylla Tiburtina and Hildegard von Bingen. The Tiburtine Sibyll was represented by her ensemble led by Barbora Kabátková, Hildegard by her own music, and Saint Mary in the name of the cloistral church where the performance took place. On the programme were choral compositions from Hildegard’s Riesencodex manuscript; demanding, melismatic, even virtuosic pieces. The vocal Tiburtina Ensemble invited Margit Übellacker from Austria to accompany them on dulcemelos (a type of psaltery), the leading sopranos, Barbora Kabátková and Hana Blažíková, also played on medieval harps.

[DDET Concert Programme]

Hildegard von Bingen (1098–1179)
Sequence O, Jerusalem, aurea civitas
Antiphona O, tu illustrata 
Kyrie eleison
Antiphona O, quam mirabilis es
Hymnus Cum vox sanguinis
Antiphona O, spectabiles viri
Antiphona Nunc gaudeant
Antiphona O, beata infantia
Responsorium Ave, Maria 
Antiphona Caritas abundat 
Ordo virtutem (Virtutes) O, Deus, qui es tu

Anonym (early 12th and 13th century)
Conductus Praemii dilatio
Conductus Flos in monte cernitur
Conductus Deus misertus hominis
Psalmus 8 Domine, Dominator noster

[/DDET]

Tiburtina Ensemble

 

Musical visions of Hildegard von Bingen in the Emmaus Cloister
Opera PLUS, 28. 7. 2015, Jan Baťa
The programme consisted of a representative selection from Hildegard’s extensive musical work, in quite a flawless rendering by Tiburtina Ensemble. The repertoire was very appropriately fitted with anonymous vocal compositions, mostly monodic, which originated in Hildegard’s lifetime.  

[nggallery id=245]

 

TIBURTINA ENSEMBLE audio
Antifona Dulci Voce Resonet
Canticum Beate Virginis Marie

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_Antifona-Dulci-Voce-Resonet-Canticum-Beate-Virginis-Marie.mp3|titles=Tiburtina Ensemble – Antifona Dulci Voce Resonet]

O Maria virgo
Codex La Clayette

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Sibylla_Tiburtina_O-Maria-virgo_Codex-La-Clayette_STRIH.mp3|titles=Tiburtina Ensemble – O Maria virgo]