Maria

Maria

Obraz Panny Marie v dílech renesančních mistrů
J. Clemens non Papa, G. P. da Palestrina, J. Desprez

Terry Wey – kontratenor
CAPPELLA MARIANA (Česká republika)
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baryton
Timothy Scott Whiteley – bas

Pondělí 3. 8. 2015, 20.30
kostel Panny Marie Sněžné
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a farností Panny Marie Sněžné v Praze.

Jako předehru ke svátku Nanebevzetí Panny Marie bylo možné chápat hudební slavnost, která se k poctě Panny Marie uskutečnila v jejím kostele s přízviskem Sněžná. S něhou vyzpívala svou oddanost Bohorodičce mužská část ansámblu Cappella Mariana v čele s Vojtěchem Semerádem, přičemž k adoraci byli přizváni ještě skvělý kontratenorista Terry Wey a basista Timothy Wey. Osou programu byla Palestrinova sbírka motet na motivy Šalomounovy Písně písní. Mohlo by se zdát zvláštní mluvit o sněhu v srpnu, kdy se koncert odehrál, a přece Královna nebes se právě proto jmenuje Sněžná, že zázračně seslala na Řím bílý poprašek uprostřed srpnového parna.

[DDET Program koncertu]

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Cantica Salomonis

Jean l’Heritier (?1480 – ?1551)
Nigra sum sed Formosa

Jacob Clemens non Papa (?1510 – ?1555)
Ego flos campi
                    
Nicolas Gombert (?1495 – ?1560)
Quam pulchra es

Heinrich Isaac (?1450 – 1517)
Tota pulchra es
    
Josquin Desprez (?1440–1521)
Ave Maria/Virgo serenata

Robert Fayrfax (1464–1521)
Magnificat O bone Jesu

[/DDET]

Cappella Mariana

 

Píseň písní u Panny Marie Sněžné
Opera PLUS, 4. 8. 2015, Jan Baťa

Cappella Mariana tentokrát vystoupila v ryze mužském složení, přičemž stálé členy (Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep a Tomáš Král) doplnili hosté z ansámblu Cinquecento – Terry Wey a Tim Scott Whiteley […]. Whiteleyho znělý bas dodal souboru oporu, světlé střední hlasy pak překlenul a scelil sametový kontratenor Terryho Weye.

Ze zmiňovaného proudu se zcela vymykalo Isaacovo dvoudílné moteto Tota pulchra es, kterému nechyběl patřičný náboj a ono napětí mezi smyslnou a duchovní extází, což z něj vytvořilo skutečný vrchol koncertu.

 

[nggallery id=247]

 

CAPPELLA MARIANA audio
Jacob Clemens non Papa (?1510 – ?1555)
Ego flos campi
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_Ego_Clemens-non-Papa_Ego-flos-campi.mp3|titles=Cappella Mariana – Clemens non Papa – Ego flos campi]

Cristóbal de Morales (?1500–1553)
Parce mihi Domine (LIVE)

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Morales_Parce-mihi-Domine_LIVE_strih.mp3|titles=Cappella Mariana – Morales – Parce mihi Domine]

TERRY WEY audio
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Mše h moll – Agnus Dei
Les Musiciens du Louvre Grenoble
Marc Minkowski – conductor
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/3_Maria_Terry-Wey_Bach_Agnus-Dei_Mass-B-minor_STRIH.mp3|titles=Terry Wey – Bach – Agnus Dei]

Maria

The Figure of Mary in Renaissance Music
J. Clemens non Papa, G. P. da Palestrina, J. Desprez

Terry Wey – countertenor
CAPPELLA MARIANA  (Czech Republic)
Vojtěch Semerád – tenor, artistic director
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baritone
Timothy Scott Whiteley – bass

Monday 3. 8. 2015, 8.30 pm
The Church of Saint Mary of the Snow
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1

In collaboration with the Österreichische Kulturforum Prag and the Parish of Our Lady of the Snows in Prague.

The feast of the Assumption of Mary had its prelude this year in the musical celebration which took place at the church of Saint Mary of the Snows in the heart of historical Prague. The ardent adoration of the Mother of God was rendered by the male part of the Cappella Mariana vocal ensemble with its artistic leader Vojtěch Semerád and in collaboration with the brilliant countertenor Terry Wey and the sonorous bass of Timothy Wey. The programme was built around the biblical Song of Songs and Palestrina’s collection of motets on the same theme. It may seem odd to speak of snow in August when the performance took place. Yet, the Queen of Heaven is sometimes mentioned with that attribute because she miraculously sent snow on Rome in the middle of the summer heat.

[DDET Concert Programme]

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Cantica Salomonis

Jean l’Heritier (?1480 – ?1551)
Nigra sum sed Formosa

Jacob Clemens non Papa (?1510 – ?1555)
Ego flos campi

Nicolas Gombert (?1495 – ?1560)
Quam pulchra es

Heinrich Isaac (?1450 – 1517)
Tota pulchra es

Josquin Desprez (?1440–1521)
Ave Maria/Virgo serenata

Robert Fayrfax (1464–1521)
Magnificat O bone Jesu

[/DDET]

Cappella Mariana

 

The Song of Songs in the Church of Our Lady of the Snows
Opera PLUS, 4. 8. 2015, Jan Baťa

On this occasion, Cappella Mariana appeared in an all-male line-up. Three of the core members (Vojtěch Semerád, Tomáš Lajtkep a Tomáš Král) were joined by guests from the Cinquecento ensemble – Terry Wey and Tim Scott Whiteley […]. The sonorous bass of Whiteley provided a solid base, the bright middle voices were beautifully rounded up by the mellow countertenor of Terry Wey.

The aforementioned mood was only transformed towards the end of the night in Isaac’s two-part motet Tota pulchra es. Galvanized by the tension between spiritual and sensual rapture, it was a true highlight of the whole concert. 

 

[nggallery id=247]

CAPPELLA MARIANA audio
Jacob Clemens non Papa (?1510 – ?1555)
Ego flos campi
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_Ego_Clemens-non-Papa_Ego-flos-campi.mp3|titles=Cappella Mariana – Clemens non Papa – Ego flos campi]

Cristóbal de Morales (?1500–1553)
Parce mihi Domine (LIVE)

[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Morales_Parce-mihi-Domine_LIVE_strih.mp3|titles=Cappella Mariana – Morales – Parce mihi Domine]

TERRY WEY audio
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Mass B minor – Agnus Dei
Les Musiciens du Louvre Grenoble
Marc Minkowski – conductor
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/3_Maria_Terry-Wey_Bach_Agnus-Dei_Mass-B-minor_STRIH.mp3|titles=Terry Wey – Bach – Agnus Dei]