Calisto

Calisto

Barokní opera Francesca Cavalliho (1651)

Hana Blažíková – Calisto
Barbora Kabátková – Diana, Giunone
Jan Mikušek – Endimione
Tomáš Lajtkep – Mercurio
Tomáš Král – Giove, Giove in Diana

BUCHTY A LOUTKY
Vít Brukner, Marek Bečka, Zuzana Bruknerová, Radek Beran

COLLEGIUM MARIANUM – hudební soubor
Jana Semerádová – umělecká vedoucí, flétny
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – housle
Jakub Kydlíček – flétny
Richard Šeda, Miroslav Kůzl – cink
Petr Budín – dulcian
Hana Fleková – violoncello
Jan Krejča – teorba
Sebastian Knebel – cembalo

Vít Brukner – režie
Robert Smolík – loutková scéna a marionety
Radka Mizerová, Tereza Benešová – kostýmy
Lukáš Valiska – osvětlení
Jana Semerádová – hudební nastudování

Čtvrtek 6. 8. 2015, 19.30
Státní opera
Wilsonova 4, Praha 1

Někdy může být přílišná krása neštěstím. Své o tom ví spanilá nymfa Kallistó, po které zatoužil sám Jupiter a nedal jí proto spočinout. Italský skladatel Francesco Cavalli s libretistou Faustinim pak nymfino sladké trápení přetvořili v operu, přičemž příběh rozšířili o nové zápletky a komické scény na způsob commedie dell’arte. To nedalo spát Janě Semerádové a souboru Collegium Marianum. I oslovili spřízněné nezávislé loutkové divadlo Buchty a loutky, aby komice i bolesti nymfy Kallistó společně vdechli nový život.

Originální nastudování bylo zcela v duchu dobové barokní praxe – vždyť k italskému divadlu neodmyslitelně patřily nejen řezbované marionety, ale též úpravy a aranže oper dle potřeb a přání impresária, zpěváků či publika. Příběh se rozehrával nejen na jevišti, ale i na loutkové scéně, přičemž vypravěč (Šašek) byl prostředníkem mezi mytologií a současným divákem. Inspirace barokní gestikou a dobovými scénickými efekty se odrazila v jevištním ztvárnění jednotlivých postav, jejichž představiteli byli špičkoví vokální sólisté. V hlavní roli se představila Hana Blažíková, jejího svůdce sehrál a zazpíval Tomáš Král.

Calisto

 

Medvědice si ráda hraje s loutkami
Opera PLUS, 7. 8. 2015, David Chaloupka
Nezbývá než obdivovat loutkářskou dovednost členů souborů, a schopnost odlehčit scény až k travestii, a zároveň se elegantně nevyhnout některým „choulostivým“ místům předlohy libreta. Mimo toho suplují i několik baletních čísel, například i tanec medvědů. Tento postup je v rámci divadelní estetiky a dramaturgie zcela legitimní, pokud si uvědomíme, že historie loutkových oper dosahuje délky již takřka tři a půl století.

Skvělá sopranistka Hana Blažíková dala Calistě nejen hlasovou jistotu, ale patřičnou výrazovou lyričnost a schopnost tlumočit Calistinu až naivní důvěru a zároveň přirozenost, jež je vlastní jen mytickým a pohádkovým hrdinkám.

[nggallery id=248]

 

COLLEGIUM MARIANUM audio
Antonín Reichenauer (?1694–1730)
O coeli, rorate
Hana Blažíková
– soprán
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_O-coeli-Rorate_Reichenauer_strih.mp3|titles=Collegium Marianum – Hana Blažíková – Reichenauer – O coeli rorate]

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Sepolcri: Deus Dux fortissime
(aria)
Tomáš Král
– bas
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Deus_dux_strih.mp3|titles=Collegium Marianum – Tomáš Král – Zelenka – Deus Dux fortissime]

Calisto

Baroque Opera by Francesco Cavalli

Hana Blažíková – Calisto
Barbora Kabátková – Diana, Giunone
Jan Mikušek – Endimione
Tomáš Lajtkep – Mercurio
Tomáš Král – Giove, Giove in Diana

BUCHTY A LOUTKY
Vít Brukner, Marek Bečka, Zuzana Bruknerová, Radek Beran

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – artistic director, flutes
Lenka Torgersen, Vojtěch Semerád – violin
Jakub Kydlíček – flutes
Petr Budín – dulcian
Richard Šeda, Miroslav Kůzl – cornetto
Hana Fleková – cello
Jan Krejča – theorbo
Sebastian Knebel – harpsichord

Vít Brukner – director
Robert Smolík – puppet stage design and marionettes
Radka Mizerová, Tereza Benešová – costumes
Lukáš Valiska – lighting
Jana Semerádová – musical direction

Thursday 6. 8. 2015, 7.30 pm
The State Opera
Wilsonova 4, Praha 1

Exquisite beauty can induce trouble and misery. Such was the experience of the charming nymph Callisto who was pursued by the enamoured Jupiter himself. The Italian composer Francesco Cavalli together with his librettist Faustini made the amorous tortures of the nymph into an opera, expanding the original story with new plots and comic scenes in the style of commedia dell’arte. Jana Semerádová and her Collegium Marianum ensemble united their strength with the Buchty a loutky (Cakes and Puppets) marionette company, in order to revive the story of Callisto with all its comical and emotional aspects. The protagonists were the illustrious Hana Blažíková (as Callisto), and Tomáš Král (as Jupiter).

 

Calisto

 

The Bear Who Likes to Play with Puppets
Opera PLUS, 7. 8. 2015, David Chaloupka
One just has to admire the artistry of the members of the Buchty a loutky company, their ability to ease the atmosphere of the scenes almost to the point of travesty and to use up with great elegance all the double entendres in the libretto. On the top of all this, they still managed to squeeze in a few ballet numbers, including a bear dance. This approach is quite appropriate in terms of theatre aesthetics and dramaturgy, if we remind ourselves of the fact that the history of puppet theatre dates back almost three and a half centuries.

The excellent soprano Hana Blažíková endowed Calisto with not only vocal surety but also great lyricism and captivating spontaneity which are characteristic of great many mythological and fairy-tale heroines. 

[nggallery id=248]

 

COLLEGIUM MARIANUM audio
Antonín Reichenauer (?1694–1730)
O coeli, rorate
Hana Blažíková
– soprano
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_O-coeli-Rorate_Reichenauer_strih.mp3|titles=Collegium Marianum – Hana Blažíková – Reichenauer – O coeli rorate]

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Sepolcri: Deus Dux fortissime
(aria)
Tomáš Král
– bass
[audio:http://www.letnislavnosti.cz/wp-content/uploads/2015/05/2_Deus_dux_strih.mp3|titles=Collegium Marianum – Tomáš Král – Zelenka – Deus Dux fortissime]