Od krčmy k oltáři

Od krčmy k oltáři

Biberovy sonáty pro každý čas

{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA (Polsko)
Martyna Pastuszka – housle, umělecká vedoucí
Adam Pastuszka – housle
Marian Magiera, Paweł Gajewski – trubka
Dymitr Olszewski – viola
Justyna Krusz, Krzysztof Firlus – viola da gamba
Bartosz Kokosza – violoncello
Anna Firlus – varhany, cembalo

Středa 30. 7. 2014, 19.30
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Koncert se konal za podpory Polského institutu v Praze a regionu Katovice.

Osudem umělců je cestování. Pravé umění je totiž vždy teď a tady, naživo. Zvláště to platí v našem věku nahrávek, a právě proto do Prahy přijel brilantní slezský ansámbl {OH!} Orkiestra Historyczna. Také velký skladatel a houslový virtuos Heinrich Ignaz Franz Biber, rodák ze Stráže pod Ralskem, kvůli svému umu cestoval, a to ze služby v Kroměříži do služby v Salcburku. Opačným směrem se o pár let později shodou okolností vydal barokní malíř Josef Stern, autor oltářního obrazu na epištolní straně kostela sv. Šimona a Judy. Tito apoštolové se stali důstojnými průvodci na symbolické cestě od krčmy k oltáři, jak ji zachycuje Biber ve svých Sonátách pro každý čas, psaných pro trubky, housle, violy da gamba a basso continuo!

[nggallery id=216]

[DDET Program koncertu]

H. I. F. Biber (1644–1704)
Sonatae tam aris quam aulis servientes (Salzburg, 1676)[/DDET]

 

Hudba k oltáři i ke dvoru
Opera PLUS, 31. 7. 2014, Lukáš Vytlačil
Polský ansámbl se celé sbírky zhostil velmi zdařile. […] Hudebníci byli společně sehráni výborně a jejich hra byla ucelená i v brilantních tempech rychlých částí.

Její [Martyna Pastuszka] hra byla skutečně precizní, technicky dokonalá a příjemně znělý tón se pojil s čistou intonací. Svoje sólové vstupy navíc zdobila velmi přirozeně znějící ornamentikou.

Výteční byli také oba trumpetisté Marian Magiera a Paweł Gajewski. […] Hráli s pevnou intonační jistotou i v náročnějších sólových pasážích a velmi dobré byly také jejich trylky.

Po hudební stránce byl tento večer velmi příjemným zážitkem, který navíc nabídl zřídka uváděná díla jednoho z předních barokních skladatelů.

Slasti a milosti
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
Výborně provedený program zaslouženě vyvolal nadšenou odezvu publika […].

Letní slavnosti staré hudby
Hudební rozhledy 10/2014, Vladimír Říha
Dokonalý souzvuk všech nástrojů včetně dvou trubek lze jen ocenit, a tak jsme byli svědky večera, který měl daleko do suché jednotvárnosti a představoval tu uměřenější formu z titulu letošního festivalu.

 

From Tavern to Altar

Biber Sonatas for Every Event

{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA (Poland)
Martyna Pastuszka – violin, artistic director
Adam Pastuszka – violin
Marian Magiera, Paweł Gajewski – trumpets
Dymitr Olszewski – viola
Justyna Krusz, Krzysztof Firlus – viola da gamba
Bartosz Kokosza – cello
Anna Firlus – organ, harpsichord

Wednesday 30. 7. 2014, 7.30 p.m.
kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

Supported by the Polish Institute in Prague and Katowice Region.

Musicians’ lot is to travel from one place to another since true art always happens here and now. In our age of recordings this is more true than ever before and that is why the brilliant Silesian ensemble {OH!} Orkiestra Historyczna came to Prague. The famous composer and violinist Heinrich Ignaz Franz Biber also had to travel on account of his talent and art, from archbishop’s services in Kroměříž to his employment and fame in Salzburg. A few years later, the baroque painter Josef Stern made his way in the other direction from Salzburg to Prague and authored an altarpiece in the Church of Sts. Simon and Jude. These two apostles were cicerones on the symbolic journey From Tavern to Altar as it is captured in Biber’s “Sonatas for every event” written for trumpets, violins, viols, and basso continuo.

[nggallery id=216]

[DDET Concert programme]

H. I. F. Biber (1644–1704)
Sonatae tam aris quam aulis servientes (Salzburg, 1676)[/DDET]

 

Music for the Church and the Court
Opera PLUS, 31. 7. 2014, Lukáš Vytlačil
The musicians played well together and their harmony was brilliant even in the fast tempos.

Her [Martyna Pastusyka] performance was very precise, and her pleasant, sonorous tone was enhanced by perfect intonation. In her solos she made ample use of tasteful and natural sounding ornamentation. 

The two trumpet players, Marian Magiera and Paweł Gajewski, were also excellent. […] They played with great intonation certainty even in the more intricate passages and their trills were also very well done.

The concert offered a very pleasant music experience, not least thanks to comprising scarcely performed music by one of the foremost baroque composers.

Delight and Grace
Harmonie 9/2014, Michaela Freemanová
The programme in this excellent performance met with an enthusiastic reaction from the audience […].