Palazzo in festa

Palazzo in festa

Zahájení festivalu v netradičním, veskrze římském duchu
Koncerty, hudební dílna, caffè, gelato

Neděle 14. 7. 2013, od 15:00
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Vstupenky: 250 Kč
(vstupenka zahrnuje koncerty a hudební dílnu)
Děti do 15 let vstup zdarma.

Letošní dramaturgie Letních slavností staré hudby představila Řím jako živé hudební centrum, místo zrodu či dotváření řady hudebních žánrů a stylů, od oratoria jako duchovní obdoby barokní opery přes světskou kantátu a instrumentální sólovou sonátu až po velkolepé, orchestrální concerto grosso. Atmosféra letní Prahy a překrásné prostředí všech koncertních sálů přispěly k jižansky uvolněnému a zároveň slavnostnímu rázu tří festivalových týdnů.

Obojí se prolnulo hned v koncepci festivalového preview, tento rok v premiéře. 14. července se prostory staropražského Clam-Gallasova paláce, včetně krásného mramorového sálu, Braunovými plastikami zdobeného schodiště i malebných nádvoří, rozezněly fanfárami, římskými barokními písněmi, tanci a sonátami. V připravené hudební dílně si zájemci, včetně těch nejmenších posluchačů, měli možnost vyzkoušet společné muzicírování a seznámit se s barokními nástroji. Nechybělo ani občerstvení včetně caffè a gelata – zkrátka pravé letní Palazzo in festa

[DDET Koncert na nádvoří
Canzoni e Canzonetti]
Giovanni Francesco Anerio (c. 1567–1630)
Luca Marenzio (1553–1599)
Tomás Luis de Victoria (1548–1611)
Giovanni Girolamo Kapsberger (c. 1580–1651)

CAPELLA ORNAMENTATA
Miroslav Kůzl – cink
Pavel Novotný, Ondřej Sokol – renesanční trombony
Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí [/DDET]

Hudební dílna
s Michaelem Pospíšilem

[DDET Koncert v mramorovém sále
Amore a Roma]

Tokáty, sonáty, sinfonie, villanely
Giovanni Girolamo Kapsberger (c. 1580–1651)
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
Tarquinio Merula (1594/1595–1665)
Francesco Turini (c. 1595–1656)

Helena Kornfeld Zemanová – barokní housle
Richard Šeda
– cink
Hana Fleková – barokní violoncello
Jan Krejča – teorba, barokní kytara
Pablo Kornfeld – cembalo, varhanní positiv[/DDET]

[nggallery id=162]

Akce se koná ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy

Archiv hl. m. Prahy

Zpět na Program 2013

Palazzo in festa

An Uncommon Festival Opening in Roman Spirit
Concerts, Workshop, caffè, gelato

Sunday 14. 7. 2013, starting from 15:00
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Tickets: 250 Kč
(includes concerts and workshop)
Children under 15 admission free.

This year’s programming showed Rome as a lively music centre, the place of origin or metamorphosis of many musical styles and genres, including the oratorio (as the sacred version of Baroque opera), secular cantata and instrumental solo sonata, as well as the majestic orchestral concerto grosso. The relaxed atmosphere of summery Prague and the beautiful architecture of all the concert venues contributed to the southern spirit and the festive character of the three festival weeks.

All these aspects were apparent already in the festival Preview on 14 July as the Baroque Clam-Gallas Palace in the Old Town of Prague resounded with fanfares, Roman Baroque songs, dances, and sonatas. The audience had a chance to participate in a musical workshop, to sing along and learn about some of the less known period instruments. Besides music, caffè and gelato were served – all in all it was a true Roman Palazzo in festa!

[nggallery id=162]

In cooperation with Archive hl. m. Praha

Archiv hl. m. Prahy

Back to Programme 2013