Violino virtuoso

Violino virtuoso
Rozkvět houslového umění v Čechách 17. století
(H.  I.  F. Biber, J. H.  Schmelzer, G. Muffat)

Harmonie Universelle (Německo)
Florian Deuter
– housle, umělecký vedoucí
Mónica Waisman – housle
Dane Roberts
– violone
James Johnstone
– cembalo, varhanní pozitiv

Středa 28. 7. 2010, 19.30 hod.
Refektář kláštera dominikánů, Jilská ul., Praha

Na konci července refektář kláštera dominikánů vystrojil pravé smyčcové hody. Pod patronací svatých Dominika, Jiljí, Tomáše Akvinského a mnohých dalších shlížejících z kleneb sálu předvedl své výsostné umění mezinárodní soubor Harmonie Universelle v čele s primáriem Florianem Deuterem. Vystoupili v sonátách a partitách Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha Ignaze Franze Bibera a Georga Muffata, kteří se tak symbolicky vrátili do Čech, kde strávili v 17. století část svého života. Svatý Dominik obsluhován anděly si za tohoto večera spokojeně notoval…

[nggallery id=83]

Zpět na program

 

Violino Virtuoso
The Heyday of Violin Art in the 17th-Century Bohemia
(H.  I.  F. Biber, J. H.  Schmelzer, G. Muffat)

Harmonie Universelle (Germany)
Florian Deuter
– violin /artistic director
Mónica Waisman – violin
Dane Roberts – violone
James Johnstone – harpsichord /organ

Wednesday July 28th, 2010____________7.30 pm
Refectory of Dominican Monastery, Jilská street, Prague 1

At the end of July, the refectory hall of the Dominican monastery treated  those present to a veritable feast of music for strings. Under the watchful auspices of SS. Dominic, Giles, Thomas Aquinas and many others represented on the hall’s arches, the international group Harmonie Universelle, with first violinist Florian Deuter at its helm, provided a supreme demonstration of its art through the performance of sonatas and partitas by Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz Biber and Georg Muffat. These composers, who spent part of their lives in Bohemia in the seventeenth century, thus symbolically returned to Prague. Saint Dominic  is depicted on the vaulted ceiling as being served by angels – but this evening he sang along with them and the performers.

[nggallery id=83]


Back to Programme