Putování Evropou

Putování Evropou
Barokní baletní představení o 4 obrazech Francie Krále Slunce Drama v Anglii Německá nostalgie Karneval v  Benátkách

La Compagnie L´Eventail taneční soubor (Francie)
Marie-Geneviève Massé choreografie
Olivier Bériot – kostýmy
Marie-Geneviève Massé
a Jean-Marie Abplanalp – scéna
Carlos Perez –
osvětlení
Collegium 1704
hudební soubor
(ČR)
Václav Luks
umělecký vedoucí

Neděle 8. 8. 2010, 20:00 hod.
Divadlo Hybernia, Nám. Republiky, Praha 1

Na závěr Letních slavností přenesl šustot hedvábí a vrzání divadelních prken v Domě u Hybernů diváky až na sklonek 18. století. Skvělý taneční soubor La Compagnie l´Eventail z Francie protančil ve zdařilé choreografii Marie-Geneviève Massé barokní Evropou, vycházeje přitom z původních krokových variací. První zastávkou na této pomyslné pouti byla Francie s hudbou André Campry, druhou Anglie v rytmu Henry Purcella, třetí Německo a sonáta Johanna Rosenmüllera. Poslední obraz patřil reji masek ve stylu commedie dell’arte a Antoniu Vivaldimu. Nad krásu kostýmů a originalitu choreografie vystupovala neobyčejná zběhlost tanečníků, kteří strhující kreace předváděli s ladností a přesto silným vnitřním nábojem.

[nggallery id=87]

Letní slavnosti staré hudby 2010
Michaela Freemanová, Harmonie 9/2010

Festival skončil stejně velkolepě, jako začal … „Cesta po Evropě“ pobídla diváky k baroknímu baletnímu putování čtyřmi evropskými zeměmi, …Stejně jako v minulých ročnících Letních slavností staré hudby odcházeli diváci závěrečného  programu po jeho skončení neradi – a zároveň už i v očekávání toho, co jim v příštím roce nabídne dvanáctý festivalový ročník.

Když je důležitý i pohyb malíčku
Jana Machalická, Lidové noviny, 10. 8. 2010

Francouzi pojali svou baletní procházku taneční Evropou 18. století s vtipem, lehkostí a technickou bravurou. […] Také Collegium 1704 Václava Lukse je špičkový soubor evropského renomé a s podobnými projekty má zkušenosti. Jeho doprovod byl citlivý, rytmicky přesný vzhledem ke struktuře choreografií a v neposlední řadě skvěle vyjádřil i jemné odlišnosti stylů.

Zpět na program

Voyage en Europe

Baroque Ballet Performance in Four Acts
France of the Sun King
Drama in England
German Nostalgia
Carnival in Venice

La Compagnie L´Eventail – dance company (France)
Marie-Geneviève Massé – choreography

Olivier Bériot – costumes

Marie-Geneviève Massé and Jean-Marie Abplanalp – set design
Carlos Perez
– ligting design
Collegium 1704
baroque ensemble (Czech Republic)
Václav Luks
– artistic director

Sunday 8 August 2010, 8.00 pm
Hybernia Theatre, Nám. Republiky, Prague 1

The final performance of the Summer Festivities took us back to the turn of the eighteenth century, with the swishing of dresses and creaking of the theatre floorboards at the House U Hybernů. The splendid French dancing troupe, La Compagnie l’Eventail, danced its way through baroque Europe. The choreography by Marie-Geneviève Massé took authentic step variations as its point of departure. The first pirouette was French, and was danced to the music of André Campra, the second was English, to the rhythms of Henry Purcell, the third was German, after a sonata by Johann Rosenmüller, whilst the final whirl was a commedie dell’arte masque, after Antonio Vivaldi. Over and above the beauty of the costumes and the originality of the choreography, the outstanding quality of the dancers themselves  made its mark. They presented this thrilling creation with incredible grace as well as powerful inner conviction.

[nggallery id=87]

Back to Programme