La Famosa Cantatrice

La Famosa Cantatrice
Pocta italským pěvkyním 17. století (B. Strozzi, F. Caccini, L. Luzzaschi)

Maria Skiba – soprán (Polsko)
Gerd Amelung
– cembalo

Pondělí 2. 8. 2010, 19.30 hod.
Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, Praha 1

Žena – zpěvačka…  Těžko věřit, že ne vždy byla diva naprostou samozřejmostí. O první generaci pozdně renesančních průkopnic vyprávěla svým jasným sopránem polská cantatrice Maria Skiba s cembalistou Gerdem Amelungem. V Martinickém paláci jsme se však toho večera nesetkali jen s dávnými belle donne a jejich hlasy, ale také s nádhernou hudbou skladatelek Barbary Strozzi a Francesky Caccini.

[nggallery id=86]

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

… Maria Skiba zdůraznila virtuózní aspekt těchto kompozic a v souladu s dobovou praxí jednotlivé skladby citlivě a efektně dozdobila. Její objemově nevelký ale jasný a pohyblivý soprán je k virtuózním skladbám dobře disponován.

Zpět na program

La Famosa Cantatrice

Homage to Italian Divas of the 17th Century
(B. Strozzi, F. Caccini, L. Luzzaschi)

Maria Skiba – soprano (Poland)
Gerd Amelung – harpsichord


Monday 2 August 2010, 7.30 pm
Martinic Palace, Hradčanské náměstí 67/8, Prague 1

Women as professional singers… It may now seem unbelievable to us, but not always could the existence of the diva be taken for granted. The polish cantatrice Maria Skiba told us in her clear soprano voice,  accompanied by  harpsichordist Gerd Amelung, of the first generation of late-renaissance pioneers. However, in the course of the evening at the Martinic palace we encountered not only the belles donnes of yore and experience their voices, but also the lovely music of women composers Barbara Strozzi and Francesca Caccini.

[nggallery id=86]


Back to Programme