Il Canto d´Orfeo

Il Canto d´Orfeo
Něha a láska v áriích L. Rossiho, D. Castella, B. Ferrariho

Il Trionfo del Tempo (Belgie)
Jan van Elsacker
– tenor

Čtvrtek 5. 8. 2010, 18.30 hod.
Letohrádek Hvězda, Praha 6 – Liboc

Počátkem srpna se Letohrádek Hvězda ponořil do něžně krásného smutku. Múzou políbení Vlámové z  dobře známého souboru Il Trionfo del Tempo spolu s  charismatickým tenoristou Janem van Elsackerem zde vyzpívali Orfeův osud. Árie Stefana Landiho a Luigi Rossiho byly oním toužebný pohledem na Eurydiku…

[nggallery id=89]

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

Belgický tenorista Jan van Elsacker disponuje barevným a tvárným tenorem, který v daném repertoáru bohatě zúročil. Technická jistota se pojila s dramatickým projevem – kontakt s publikem byl o to větší, že většina skladeb byla přednášena zpaměti […] Thomas Boysen svou neokázalou a přesto virtuózní hrou přispěl k vysoké úrovni celého večera. Milým překvapením byl přídavek v podobě oblíbené Calestaniho písně Damigella tutta bella, kdy rovněž zazpívala manželka pana Elsackera a na zobcovou flétnu zahrála Jana Semerádová.

Zpět na program

Il Canto d´Orfeo

Tenderness and Love in Arias by L. Rossi, D. Castello and B. Ferrari

Il Trionfo del Tempo (Belgium)
Jan van Elsacker – tenor

Thursday 5 August 2010, 6.30 pm
Summer Pavilion Hvězda, Prague 6 – Liboc

In early August a tenderly exquisite sense of mourning permeated the Summer pavilion Hvězda, as the Flemish members of the acclaimed group Il Trionfo del Tempo and the charismatic tenor Jan van Elsacker sang to us of Orpheus‘ fate. An experience truly inspired by the Muses! The arias by Stefan Landini and Luigi Rossi were imbued with longing for Eurydice…

[nggallery id=89]

Back to programme