Clavis ad cor meum

Clavis ad cor meum / Klíč k srdci mému
Sonáty J. Bendy a C. Ph. E. Bacha

Miklós Spányi – klavichord (Maďarsko)

Sobota 24. 7. 2010, 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Druhý koncert letošních Slavností měl tři protagonisty – skvělého maďarského hráče na klávesové nástroje Miklóse Spányiho, jeho klavichord a dozvuk Tereziánského sálu. Vlastně ne! Bylo jich šest. Zazněly totiž sonáty tří osobností 18. století: Carla Philippa Emanuela Bacha, Jiřího Bendy a Friedricha Wilhelma Rusta. Ti všichni milovali něžný zvuk klavichordu. Také přítomní posluchači dostali příležitost dovolit mu, aby se stal, alespoň na chvíli „klíčem k jejich srdcím“.

[nggallery id=81]

Letní slavnosti staré hudby 2010
Marc Niubo, Harmonie 9/2010

Maďarský specialista na hru na historické klávesové nástroje Miklos Spányi představil svůj klavichord – kopii nástroje, postaveného kolem roku 1750, která se vyznačuje krásným, kupodivu nosným zvukem. […] Miklos Spányi ho předvedl […]  jako virtuózní nástroj par excellence. Zvolil si k tomu interpretačně obtížný dobový repertoár: skladby Jiřího Antonína Bendy, Carla Philippa Emanuela Bacha (který se pravděpodobně nejvíce zasloužil o propagaci klavichordu) a kompozičně už k ranému romantismu mířícího Friedricha Wilhelma Rusta.

Festival, který drží laťku vysoko
Věra Drápelová, MF Dnes, 26. 7. 2010

Pokud si posluchač zvykl na skutečně nezvykle subtilní zvuk, mohl potom vychutnat půvab, grácii a spoustu výrazových jemností, které sólista dokázal vykouzlit.

Zpět na program

Clavis ad cor meum

Sonatas by J. Benda and C. Ph. E. Bach

Miklós Spányi – clavichord (Hungary)

Saturday 24 July 2010, 8 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Prague 6

The second concert in the 2010 series featured three protagonists: the excellent Hungarian keyboard player Miklós Spányi, his clavichord, and the acoustical reverberation afforded by the Teresian Hall! Yet one might venture to claim that there were in fact six protagonists, not three – for the evening’s programme consisted in sonatas by three eighteenth-century personages: Carl Philipp Emanuel Bach, Jiří Benda and Friedrich Wilhelm Rust. All three were fond of the tender tones of the clavichord, and so we too had the opportunity of allowing the instrument to become „the key to our hearts“.

[nggallery id=81]

Back to Programme