Unica columba mea

Unica columba mea

Píseň písní v dílech renesančních mistrů a moteta z Kodexu Emmeram

Úterý 4. 8. 2009, 19.30 hod.
Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám., Praha

Stimmwerck – vokální ansámbl (Německo)

Biblická Píseň písní je nevysychajícím pramenem inspirace. Právem, neboť v sobě jedinečně spojuje smyslnost a náboženskou symboliku. Podobně unikátní spojení vytvořil duchovně-akustický prostor staroměstského Chrámu Panny Marie před Týnem s vyhlášeným německým Stimmwerckem. Tento proslulý vokální soubor přednesl vedle různých zhudebnění Písně písní také např. mariánská moteta. Vedle anonymů z kodexů Speciálník, St. Emmeram či Berlin, provedl ansámbl také hudbu Gillese Binchoise nebo Francesca Landiniho, v Čechách vzácně prováděných.

Letní slavnosti staré hudby podesáté
Michaela Freemanová, Hudební rozhledy, 10/2009

… Stimmwerck si se zvoleným programem s mariánskou tematikou poradil vzorově […] Koncert určitě patřil k nejpozoruhodnějším festivalovým programům. …

Stará hudba s Němci a Italy okouzlila Prahu
Vladimír Říha, Právo, 10. 8. 2009

… jejich vícehlasý zpěv bez doprovodu byl skvostem, a zejména kontratenorista Franz Vitzthum výjimečným hlasem přiváděl posluchače k úžasu. …

Unica columba mea

The Song of Songs from the works of the renaissance masters and motets from the Codex Emmeram

Tuesday 4 August 2009, 7.30 pm
Church of the Virgin Mary before Týn, Staroměstské nám., Prague 1

Stimmwerck – vocal ensemble (Germany)

The biblical Song of Songs has been a perpetual source of artistisc inspiration. Justifiably so, for it singularly unites sensuality and religious symbolism. A similarly unique fusion was created by the acoustic space of the Church of the Virgin Mary before Týn in the Old Town and the celebrated German ensemble Stimmwerck. This renowned vocal ensemble of a countertenor, two tenors and a bass baritone, presented a late medieval and renaissance repertoire comprising among others several motets to the Virgin Mary and anonymous works from the Speciálník, St. Emmeram and Berlin  codexes, as well as compositions by Gilles Binchois and Francesco Landini, whose works have seldom been performed in this country.

Unica columba mea

The Song of Songs from the works of the renaissance masters and motets from the Codex Emmeram

Tuesday 4 August 2009, 7.30 pm
Church of the Virgin Mary before Týn, Staroměstské nám., Prague 1

Stimmwerck – vocal ensemble (Germany)

The biblical Song of Songs has been a perpetual source of artistisc inspiration. Justifiably so, for it singularly unites sensuality and religious symbolism. A similarly unique fusion was created by the acoustic space of the Church of the Virgin Mary before Týn in the Old Town and the celebrated German ensemble Stimmwerck. This renowned vocal ensemble of a countertenor, two tenors and a bass baritone, presented a late medieval and renaissance repertoire comprising among others several motets to the Virgin Mary and anonymous works from the Speciálník, St. Emmeram and Berlin codexes, as well as compositions by Gilles Binchois and Francesco Landini, whose works have seldom been performed in this country.