Kvítí mezi trny

Kvítí mezi trny

Životy sv. Markéty, Barbory a Kateřiny ve středověké chorální tvorbě

Neděle 26. 7. 2009, 19.30 hod.
Klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Tiburtina Ensemble – vokální ansámbl (ČR)
Barbora Sojková – umělecká vedoucí

Koncertní program představil legendy o životech svatých panen tak, jak se zachovaly v chorálním repertoáru pozdně středověké tradice benediktinských a cisterciáckých rukopisů v Čechách. Tři z takových legend, legendou o sv. Kateřině (té s kolem), sv. Barboře (té s mečem a kalichem) a sv. Markétě (té s drakem) zazněly ve zdech kláštera sv. Anežky v podání ženského vokálního souboru Tiburtina ensemble pod vedením Barbory Sojkové.

[nggallery id=4]

Jubilejní letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, září 2009

… antifony, litanie, moteta, responsoria a další reperoár […] zněly v tomto provedení vroucněji, než bývá zvykem; citová odtažitost, charakteristická pro většinu podobných souborů, tu chyběla. …

Blossoms among the Thorns

The lives of Ss Margaret, Barbora and Catherine in medieval choral works

Sunday 26 July 2009, 7.30 pm
St. Agnes of Bohemia Monastery, Anežská 12, Prague 1

Tiburtina Ensemble – vocal ensemble (Czech Republic)
Barbora Sojková
– artistic diector

The programme of this evening evolved aound the legends of the lives of the holy virgins, as preserved in the Benedictine and Cisterian manuscripts, representing the late medieval choral repertoire of Bohemia. Three of those legends – that of St. Catherine (usually depicted with the wheel), St. Barbara (whose symbols are the sword and chalice) and St. Margaret (associated with the dragon symbol) – were sung by the female vocal ensemble Tiburtina under the leadership of Barbora Sojková, their voices resonating through St. Agnes’ Convent.  In addition to these melodically rich choral compositions, the ensemble presented 13th century polyphonic motets to the Virgin Mary , to the accompaniment of gothic harp.

[nggallery id=4]

Blossoms among the Thorns

The lives of Ss Margaret, Barbora and Catherine in medieval choral works

Sunday 26 July 2009, 7.30 pm
St. Agnes of Bohemia Monastery, Anežská 12, Prague 1

Tiburtina Ensemble – vocal ensemble (Czech Republic)
Barbora Sojková
– artistic diector

The programme of this evening evolved aound the legends of the lives of the holy virgins, as preserved in the Benedictine and Cisterian manuscripts, representing the late medieval choral repertoire of Bohemia. Three of those legends – that of St. Catherine (usually depicted with the wheel), St. Barbara (whose symbols are the sword and chalice) and St. Margaret (associated with the dragon symbol) – were sung by the female vocal ensemble Tiburtina under the leadership of Barbora Sojková, their voices resonating through St. Agnes’ Convent. In addition to these melodically rich choral compositions, the ensemble presented 13th century polyphonic motets to the Virgin Mary , to the accompaniment of gothic harp.

[nggallery id=4]