Zarambeques

Zarambeques

Španělská hudba 17. a 18. století

Čtvrtek 31. 7. 2008, 19.30 hod.
Letohrádek Hvězda, Liboc, Praha 6

María Espada – soprán
Armoniosi Concerti
(Španělsko)
Juan Carlos Rivera
– vihuela a barokní kytara, umělecký vedoucí

Letní slavnosti se žárem červencového slunce přetavily do fiesty, protože na festival zavítalo slunce španělské, plné bujarého veselí a skočných rytmů tak zvaných španělských zarambeque. Horkokrevnou hudbu 17. a 18. věku rozproudili španělští Armoniosi Concerti v čele s kytaristou, vihuelistou a teorbistou, Juanem Carlosem Riverou a sopranistkou Maríí Espadou. Letohrádek Hvězda – španělsky Estrella – možná poprvé slyšel árie, tonos či instrumentální skladby např. Santiaga de Murzii či Juana Hidalga.

[nggallery id=76]

Letní slavnosti staré hudby
Marc Niubò, Harmonie, 9/2008

Kombinace jedinečného prostoru letohrádku Hvězda a děl Ferrariho, Monteverdiho, Kapsbergera, Hidalga či Santiaga de Murcía byla zcela dokonalá. Sopranistka María Espada okouzlila svým jasným, pevným a přitom měkkým hlasem značných možností. […] Zpěvačku doprovázeli a v řadě folií a variací „sólovali“ Juan Miguel Nieto na barokní kytaru a Miguel Rincón na teorbu. Jejich neokázalá virtuozita, jemnost a poetičnost hry i přesnost úhozu byla takřka magistrální. Není proto divu, že se publikum s umělci jen nerado loučilo.

Marta Jedličková, www.ttg.cz, Ttravel Trade Gazette, 11. 9. 2008

Španělé s velmi čistou hrou na barokní kytaru a zvučným sopránem Marie Espady sklidili právem dlouhý potlesk.

Zarambeques

Spanish music of 17th and 18th century

Thursday 31 July 2008, 7.30 pm
Summer Pavilion Hvězda, Prague 6 – Liboc

María Espada – soprano
Armoniosi Concerti (Spain)
Juan Carlos Rivera
– vihuela and baroque guitar, artistic director

In the heat of the July sun, the Summer Festivities of Early Music melted into a Spanish fiesta, full of unbound merrymaking and springy rhythms called the zarambeque. The energetic music of the 17th and 18th century was revived by the Spanish ensemble Armoniosi Concerti led by the guitar, vihuela and theorbo player Juan Carlos Rivera and the soprano María Espada. The renaissance Hvězda Summer Pavillion  – Estrella in Spanish – resounded for the first time in its long history with arias, tonos or instrumental compositions by Santiago de Murzia and Juan Hidalgo, to name just a few.

[nggallery id=76]

Zarambeques

Spanish music of 17th and 18th century

Thursday 31 July 2008, 7.30 pm
Summer Pavilion Hvězda, Prague 6 – Liboc

María Espada – soprano
Armoniosi Concerti (Spain)
Juan Carlos Rivera
– vihuela and baroque guitar, artistic director

In the heat of the July sun, the Summer Festivities of Early Music melted into a Spanish fiesta, full of unbound merrymaking and springy rhythms called the zarambeque. The energetic music of the 17th and 18th century was revived by the Spanish ensemble Armoniosi Concerti led by the guitar, vihuela and theorbo player Juan Carlos Rivera and the soprano María Espada. The renaissance Hvězda Summer Pavillion – Estrella in Spanish – resounded for the first time in its long history with arias, tonos or instrumental compositions by Santiago de Murzia and Juan Hidalgo, to name just a few.

[nggallery id=76]