Triumf klarinetu

Triumf klarinetu

G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. B. Boismortier

Pondělí 28. 7. 2008 ve 20.00 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Crescendo Barock – Ensemble (Německo)
Christian Leitherer
– barokní klarinet a chalumeau, umělecký vedoucí

Kdo zkoušel hrát či hraje na chalumeau nebo na barokní klarinet, ví, jak trnitá je cesta ke krásnému tónu. My ostatní tomu musíme věřit. Večer s podtitulem Triumf klarinetu představil německý Crescendo Barock-Ensemble a jeho vedoucího, fenomenálního hráče na zmíněné nástroje, Christiana Leitherera. V sonátách a suitách Händelových, Telemannových, ale i Coretteových či Boismortierových spoluúčinkovaly Barbora Leitherer  (viola da gamba) a Barbara Willi (cembalo a varhany).

[nggallery id=75]

Když baroko ožije v gestech i nástrojích
Věra Drápelová, Mladá fronta Dnes, 30. července 2008

V rukách německého virtuosa Christiana Leitherera se střídal nástroj chalumeau s barokním klarinetem a dalšími starými příbuznými moderního klarinetu. Pro dnešního posluchače nezvykle opojné, sametové tóny vedly dialog s violou da gamba, na niž hrála Barbara Leithererová. Ansámbl, který doplnila ještě cembalistka Barbara Maria Willi, si v přídavku dovolil jemnou sebeironii: zahrál skladbu Terryho Gilkysona The Bare Necessities z Disneyho filmu Kniha džunglí.

Triumf klarinetu ukázal, že stará hudba není nuda
Lucie Borovičková, E15, 31. července 2008

Silný zážitek umocňoval i samotný velkolepý prostor Břevnovského kláštera, jehož barokní výzdoba dokonale korespondovala s častými ozdobami, jež skrývají barokní partitury. Mimořádný prožitek podtrhlo také nečekané zakončení. Muzikanti v závěrečné fázi nasadili překvapení. Džezový závěr na dobové nástroje prostě neměl chybu  – a pak že je klasická hudba nuda.

Letní slavnosti staré hudby podeváté
Michaela Freemanová, Hudební rozheldy, 10/08

Christian Leitherer se tu předvedl jako brilantní hráč nejen na barokní a klasicistní klarinet, nýbrž i na předchůdce klarinetu chalumeau, v sopránové, tenorové a basové poloze. […] večer uzavřel jazzový přídavek, při kterém se výtečně bavilo jak publikum, tak umělci.

Triumph of the Clarinet

G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. B. Boismortier

Monday 28 July 2008, 8 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Prague 6

Crescendo Barock-Ensemble (Germany)
Christian Leitherer – baroque clarinet and chalumeau, artistic director

Those who have attempted to play the chalumeau or baroque clarinet know how difficult it is to produce a beautiful tone. Those of us who have not had the chance cannot but trust their word. All present to the concert of the German ensemble Crescendo Barock in Břevnov Monastery, however, could appreciate what such a beautiful tone sounds like. The evening was dominated over by Christian Leitherer, the leader of the ensemble and a brilliant player on the aforementioned instruments. In sonatas and suites by G. F. Haendel, G. Ph. Telemann, Michel Corette and Joseph Bodin de Boismortier he was accompanied by Barbora Leitherer on viola da gamba and Barbara Willi on harpsichord and organ. 

[nggallery id=75]

Triumph of the Clarinet

G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. B. Boismortier

Monday 28 July 2008__________ 8 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Prague 6

Crescendo Barock-Ensemble (Germany)
Christian Leitherer – baroque clarinet and chalumeau, artistic director

Those who have attempted to play the chalumeau or baroque clarinet know how difficult it is to produce a beautiful tone. Those of us who have not had the chance cannot but trust their word. All present to the concert of the German ensemble Crescendo Barock in Břevnov Monastery, however, could appreciate what such a beautiful tone sounds like. The evening was dominated over by Christian Leitherer, the leader of the ensemble and a brilliant player on the aforementioned instruments. In sonatas and suites by G. F. Haendel, G. Ph. Telemann, Michel Corette and Joseph Bodin de Boismortier he was accompanied by Barbora Leitherer on viola da gamba and Barbara Willi on harpsichord and organ.

[nggallery id=75]