Musica Hungarica

Musica Hungarica

Duchovní hudba na dvoře krále Matyáše Korvína

Středa 13. 8. 2008 v 19:30 hod.
Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 2

A:N:S Chorus – vokální ansámbl (Maďarsko)
János Bali
– umělecký vedoucí

Hudba franko-vlámských renesančních mistrů, jakými jsou Johannes Tinctoris, Jacobus Barbireau a Johannes Regis, zní v Čechách jen vzácně. Protagonista koncertu – věhlasný maďarský vokální ansámbl A:N:S Chorus se svým vedoucím Jánosem Balim – nejen oslaví krásu propracované polyfonie a domácích variant gregoriánského chorálu, ale také odhalí vztahy zmíněných skladatelů ke dvoru Matyáše Korvína.

[nggallery id=78]

Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2008

Regisa a zejména Barbireau poskytli posluchačům naprosto výjimečný zážitek – téměř vizuální vjem proplétajících se hlubších hlasů […], nad kterými se vznáší jasně znějící alt, podtrhující významné momenty textu. Malé obsazení ansámblu se ukázalo jako značná výhoda; koncert se stal jedním z těch, na které se dlouho nezapomíná.

Musica Hungarica

The sacred music at the court of Matthew Korvin

Wednesday 13 August 2008, 7.30 pm
Basilica of St. Peter and Paul, Vyšehrad, Prague 2

A:N:S Chorus – vocal ensemble (Hungary)
János Bali
– artistic director

Czech audiences only rarely get the chance to hear the music by Franco-Flemish renaissance masters such as Johannes Tinctoris, Jacobus Barbireau and Johannes Regis. The protagonists of the evening, the renowned Hungarian vocal ensemble A:N:S ChorusJános Bali not only celebrated the beauty of the intricate polyphonic compositions and the local variants of the Gregorian Chant, but also revealed the connections of the aforementioned authors to the court of the Hungarian and Croatian King Matthias Corvinus. with their leader

[nggallery id=78]

Musica Hungarica

The sacred music at the court of Matthew Korvin

Wednesday 13 August 2008, 7.30 pm
Basilica of St. Peter and Paul, Vyšehrad, Prague 2

A:N:S Chorus – vocal ensemble (Hungary)
János Bali
– artistic director

Czech audiences only rarely get the chance to hear the music by Franco-Flemish renaissance masters such as Johannes Tinctoris, Jacobus Barbireau and Johannes Regis. The protagonists of the evening, the renowned Hungarian vocal ensemble A:N:S ChorusJános Bali not only celebrated the beauty of the intricate polyphonic compositions and the local variants of the Gregorian Chant, but also revealed the connections of the aforementioned authors to the court of the Hungarian and Croatian King Matthias Corvinus. with their leader

[nggallery id=78]