Molière

Molière

Komedie Lékařem proti své vůli
Ojedinělý projekt barokního divadla při svíčkách.

Středa 6. 8. 2008, 19:30 hod.
Státní opera Praha, Wilsonova 4, Praha 1

La Fabrique à théâtre– divadelní společnost Jean-Denis Monory – režie
Manuel De Grange a Hana Fleková – hudební doprovod
Chantal Rousseau
a Geneviève David – kostýmy
Charlotte Smoos
– scéna
Pascale Deneu
– osvětlení s českými titulky

Večer 6. srpna se Státní opera v Praze přenesla do roku 1666, neboť tehdy den byla v Paříži premiérována slavná Molièrova komedie Lékařem proti své vůli. O iluzi návratu do atmosféry barokního divadla se pokusila divadelní společnost La Fabrique à théâtre a režisér Jean Denis Monory. Ovšem francouzské barokní divadlo, to není jen Molièrova básnivá francouzština (samozřejmě s českými titulky) a děj plný zvratů a intrik, ale také propracovaná gestika a choreografie, svit svíček na jevišti, pestrost kostýmů a stále znějící hudba. Výsledkem je pak bohatý, přitom však čistý, od nánosů let oproštěný divadelní tvar, plný sugestivní síly.

[nggallery id=73]

Letní slavnosti staré hudby
Marc Niubò, Harmonie, 9/2008

Publikum se bavilo od prvního okamžiku, kdy principál souboru a režisér Jean Denis Monory „přečetl“ z prázdné role úvodní pozdravy publiku, až po samotný závěr této známé hry.

Molière hraný při svíčkách byl magický
Věra Drápelová, Mladá fronta Dnes, 8. srpna 2008

…A bylo se na co dívat i co poslouchat! Dnešní divák vnímal představení jako strhující mluvenou, ba i zpívanou pantomimu, k níž patří nejen přesně stanovená gesta, bíle nalíčené tváře neustále obrácené k publiku (dříve ke králi), ale i práce s hlasem a jeho výrazovými možnostmi. […] Jen škoda, že z finančních důvodů pořadatelé nemohli nabídnout další reprízy. Podobné kvalitní projekty by přitom mohly obohatit například letní sezonu ve Stavovském divadle.

Marta Jedličková, www.ttg.cz, Ttravel Trade Gazette, 11. 9. 2008

Soubor La Fabrique a théâtre v režii Jeana Denise Monoryho s neuvěřitelnou lehkostí a sugestivní autentičností oživil francouzské barokní divadlo.

Molièrova fraška pobavila
Vladimír Říha, Právo, 8. srpna 2008

Zcela vyprodaná pražská Státní opera zažila ve středu „výlet do minulosti“ s francouzským souborem La Fabrique à théâtre. […] V příběhu o falešném lékaři známém i z českých pohádek exceloval Julien Cigana v hlavní roli drvoštěpa Sganarella. Výborným komikem se ukázal být i Bastien Ossard jako Lucas s mnoha aktuálně obohacenými vložkami. […] devítičlenný soubor odvedl mimořádný výkon, od úvodního, aktuálně připsaného Prologu (samotný režisér Jean-Denis Monory jako Komediant) až po závěr frašky hrané bez přestávky s použitím českých titulků.

Teplý dotyk divadla
Magdaléna Platzová, Respekt, 11. srpna 2008

Iluze je tak dokonalá, že když herci při závěrečném aplausu přeskočí rampu se svíčkami a klaní se na forbíně, nejraději bychom je zahnali zpátky.

Molière jako šerosvitný barokní obraz
Vladimír Hulec, E15, 18. srpna 2008

Francouzská inscenace působila moderně, s jistou ironií a nadsázkou, a přitom stylově čistě. Jako by na diváka dýchla doba, kdy k divadelnímu humoru stačil přesně podaný herecký znak a chytré slovo. […] Představení se dalo přirovnat ke křehkému divadelnímu klenotu, šerosvitnému obrazu, který se vynořil z dob středověku.

Letní slavnosti staré hudby podeváté
Michaela Freemanová, Hudební rozheldy, 10/08

[…] francouzský soubor si intenzitou svého projevu v několika okamžicích podmanil publikum, které vydrželo sledovat Molièrovu hru bez přestávky téměř dvě hodiny a dlouhotrvajícím potleskem odměnilo jak režiséra, tak herce.

Molière

Le Médecin Malgré Lui

Wednesday 6. 8. 2008, 7:30 pm
State Opera Prague, Wilsonova 4, Praha 1

La Fabrique à théâtre – theatre company (France)
Jean-Denis Monory – direction
Manuel De Grange and Hana Fleková – music
Chantal Rousseau
and Geneviève David – costumes
Charlotte Smoos
– scenario
Pascale Deneu
– stage lighting

For the evening of 6 August 2008, the State Opera in Prague was carried over to 1666, the day when Molière’s famous comedy had its premiere in Paris. The perfect illusion of travel in time and return to the atmosphere of baroque theatre was provided by the French company La Fabrique à théâtre directed by Jean Denis Monory. But “French baroque theatre” in this case meant not only Molière’s poetic language (with Czech subtitles) and action full of turns and intrigues, but also a complicated system of baroque gesture, choreography, candlelight, colourful costumes and continuous sound of music. The result was a rich, yet pure theatrical product rid of the sediments of the intervening years and full of suggestive power.

[nggallery id=73]

Molière

Le Médecin Malgré Lui

Wednesday 6. 8. 2008, 7:30 pm
State Opera Prague, Wilsonova 4, Praha 1

La Fabrique à théâtre – theatre company (France)
Jean-Denis Monory – direction
Manuel De Grange and Hana Fleková – music
Chantal Rousseau
and Geneviève David – costumes
Charlotte Smoos
– scenario
Pascale Deneu
– stage lighting

For the evening of 6 August 2008, the State Opera in Prague was carried over to 1666, the day when Molière’s famous comedy had its premiere in Paris. The perfect illusion of travel in time and return to the atmosphere of baroque theatre was provided by the French company La Fabrique à théâtre directed by Jean Denis Monory. But “French baroque theatre” in this case meant not only Molière’s poetic language (with Czech subtitles) and action full of turns and intrigues, but also a complicated system of baroque gesture, choreography, candlelight, colourful costumes and continuous sound of music. The result was a rich, yet pure theatrical product rid of the sediments of the intervening years and full of suggestive power.

[nggallery id=73]