Mezi Amphionem a Aelonem

Mezi Amphionem a Aelonem

Kvintety pro flétnu, lesní roh a smyčce (W. A. Mozart, J. Haydn, F. X. Süßmayr a A. Rosetti)

Neděle 20. 7. 2008, 17.00 hod.
Zámek Dobříš, Dobříš 1

moderntimes_1800 (Rakousko)

Co pohledávali mytický hráč na lyru Amphión a vládce větru Aeolus uprostřed července na Dobříši? Jako patroni střežili a obdivovali hudbu Mozartovu, Haydnovu či Rosettiovu. Její podoby na dobříšském zámku představil mladý rakouský soubor s příznačným jménem moderntimes_1800 ve složení příčná flétna, lesní roh, housle, viola a violoncello. Vedle kvintetů, kvartetů a divertiment výše jmenovaných, zazněly také skladby méně známých skladatelů: Federica Fiorilla a Johanna Amona.

Letní slavnosti staré hudby
Michaela Freemanová, Harmonie, 9/2008

… Program působil svěže a příjemně; vypravit se kvůli němu na Dobříš určitě stálo za to.

Koncerty, které se změnily v exhibici
Věra Drápelová, Mladá fronta Dnes, 22. července 2008

Koncert rakouského ansámblu moderntimes_1800 (název odkazuje na relativitu starého a nového v hudbě) byl především exhibicí barevného kouzla starší varianty moderního lesního rohu ve spojení s flétnou a smyčci.

Between Amphion and Aeolus

Quintets by W. A. Mozart, J. Haydn, F. X. Süßmayr a A. Rosetti

Sunday 20 July 2008, 5:00 pm
Dobříš Chateau, Dobříš 1

moderntimes_1800 (Austria)

One could ask what business the mythical lyre player Amphion and the god of wind Aeolus could have found in the middle of July at the Dobříš Castle outside Prague. As patrons of music they came to admire and guard the music of Mozart, Haydn and Rosetti. In the performance of the young Austrian ensemble pertinently called moderntimes_1800 (traverso, natural French horn, violin and cello) the music proved to be gentle and refined as well as stormy and rough. In addition to quintets, quartets and divertimenti by the above authors, the audience also heard compositions by some less known authors, such as Federico Fiorill and Johann Amon.

Between Amphion and Aeolus

Quintets by W. A. Mozart, J. Haydn, F. X. Süßmayr a A. Rosetti

Sunday 20 July 2008, 5:00 pm
Dobříš Chateau, Dobříš 1

moderntimes_1800 (Austria)

One could ask what business the mythical lyre player Amphion and the god of wind Aeolus could have found in the middle of July at the Dobříš Castle outside Prague. As patrons of music they came to admire and guard the music of Mozart, Haydn and Rosetti. In the performance of the young Austrian ensemble pertinently called moderntimes_1800 (traverso, natural French horn, violin and cello) the music proved to be gentle and refined as well as stormy and rough. In addition to quintets, quartets and divertimenti by the above authors, the audience also heard compositions by some less known authors, such as Federico Fiorill and Johann Amon.