Cestopis tanečního mistra

Cestopis tanečního mistra

Středa 23. 7. 2008, 20:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Gudrun Skamletz – choreografie, tanec
Jean-Denis Monory – režie, herec
Bastien Ossart – scénář
Chantal Rousseau – kostýmy
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Na svých cestách po Evropě poznával francouzský taneční mistr nejen dvorské ale i mnohé cizokrajné tance, jejichž odlišné charaktery využije k tomu, aby dovedl svoji nadanou žačku k opravdovému umění. Byla to Gudrun Skamletz, který publikum vtáhl do víru tance. V jejím podání ožila císařská grácie vídeňských baletů, divadelní hravost Purcellova air či starodávná majestátnost polonézy. Benátský karneval popustil uzdu fantazii, neapolská tarantella sršela nespoutanou živelností a madridské fandango svádělo vášnivým rytmem. Ve Folies d´Espagne zazněl španělský temperament už jen jako echo a závěrečná Passacaille d´Armide ve své dokonalosti prokázala, že je královnou barokních tanců.

[nggallery id=72]

Hodina tance na zámku
Helena Havlíková, Lidové noviny, 26. července 2008

Skvěle provedenou choreografii Cestopis tanečního mistra nabídly v Troji Letní slavnosti staré hudby. […] Téměř na minutu přesně Mistr Královské akademie tance (výborný francouzský herec a režisér Jean-Denis Monory) odměřil svou holí taneční hodinu své nadané a učenlivé Žačce (skvělá rakouská tanečnice a choreografka Gudrun Skamletz) na zámku Troja. […] Paralela mezi hieroglyfy choreografické notace a metaforou z příběhu o malíři, který několika tahy štětce na paravánu zpodobnil krásu i divokost bájných draků (který divákům sděloval vypravěč), došla v choreografii Gudrun Skamletzové, režii Jeana-Denise Monoryho a v hudebním provedení Collegia Mariana svého naplnění. […] Lze jen litovat, že tato výjimečná příležitost „pocítit“ baroko na vlastní kůži se nebude opakovat: ale právě tato výlučnost jednotlivých produkcí Letních slavností staré hudby je nejlákavější pozvánkou na další představení festivalu.
HODNOCENÍ LN  *****

Travel Journals of a Dancing Master

Wednesday 23. 7. 2008, 8:30 pm
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Gudrun Skamletz – choreography
Jean-Denis Monory – direction, actor
Bastien Ossart – scenario
Chantal Rousseau – costumes
Collegium Marianum
Jana Semerádová – artistic director

On his journeys across Europe the French dance master got to know not only various forms of court dance culture, but also many exotic dances whose diverse character he later employed in guiding his student to the summit of art. This gifted student was performed by Gudrun Skamletz who managed to draw the audience into the whirl of dance. Her performance revived the imperial grace of Viennese ballets, the theatric playfulness of Purcell’s air, and the old-time majesty of the polonaise. Venetian carnival, on the other hand, let our imagination run lose, the Neapolitan tarantella electrified us with unrestrained vivacity and fandango, typical of Madrid, enchanted the audience with its passionate rhythms. In Folies d´Espagne the Spanish temperament only resounded as a faint echo while the closing Passacaille d´Armide proved its rightful place as the queen of baroque dances.

[nggallery id=72]

Récit de Voyage de Maître de danse

Mercredi 23. 7. 2008 20h30
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

Gudrun Skamletz choréographie
Jean-Denis Monory direction, acteur
Bastien Ossart scénario
Chantal Rousseau costumes
Collegium Marianum x
Jana Semerádová direction artistique

 

 

 

 

 

 

[nggallery id=72]