Viaggio musicale

Viaggio musicale

Putování ve stopách cinku – nástroje s lidským hlasem
(A. Stradella, G. Legrenzi, T. Merula, D. Castello)

Les Cornets Noirs (Německo)
Čtvrtek 26. 7. 2007, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla, Havelská ul., Praha 1

Cink, italsky cornetto, je nástroj jako málo který jiný spjat pouze se 17. stoletím. Patří do skupiny nátrubkových nástrojů, přestože se k jeho výrobě používalo dřevo nebo slonovina. Byl mírně zahnutý a výška tónů se na něm tvořila podobně jako na zobcové flétně – zakrýváním dírek. Dobří cinkenisté z něho dokázali opravdu vyloudit barvu podobnou lidskému hlasu a ne nadarmo měly cinky v ansámblové hře vůdčí postavení. Právě italští cornettisté se těšili velké oblibě skladatelů, a proto vzniklo v 17. století v Itálii mnoho sbírek pro sólové cinky i ansámbly. Z nich byl také sestaven program tohoto zvukově efektního koncertu.


[nggallery id=95]

Michaela Freemanová, HARMONIE, 2007/09 

Skladby Giovanni Legrenziho, Daria Castella, Maurizia Cazzatiho […] zazněly u sv. Havla v provedení, které dalo vyniknout jejich nejzajímavějším kompozičním rysům (vyostřené disonance téměř současného charakteru, vícesborovost, různé způsoby uplatnění echa – s jedním z páru cinků jednou ozývajícím se za oltářem, podruhé obráceným do kněžiště směrem od posluchačů).

Viaggio musicale

A musical journey in the footsteps of the cornetto
(A. Stradella, G. Legrenzi, T. Merula, D. Castello)

Les Cornets Noirs (Germany)
Thursday 26 July 2007, 7.30 pm
St. Gallus Church
, Havelská ul., Praha 1

The cornet, cornetto in Italian, is one of those few instruments associated solely with the 17th century. It belongs to the group of mouthpiece instruments, even though wood or ivory was used in its manufacture. It was slightly curved and notes were produced through the covering of holes as on a recorder. Indeed good cornetists were able to coax from their instrument a quality of tone akin to the human voice and not without reason did cornets hold a leading position within an ensemble. Italian cornetists in particular were greatly favoured by composers and as a consequence numerous collections of music for solo cornet and for ensembles emerged in 17th century Italy. It was from these compilations that the programme of this spectacular concert was drawn.

 

[nggallery id=95]

Viaggio musicale

A musical journey in the footsteps of the cornetto
(A. Stradella, G. Legrenzi, T. Merula, D. Castello)

Les Cornets Noirs (Germany)
Thursday 26 July 2007, 7.30 pm
St. Gallus Church
, Havelská ul., Praha 1

The cornet, cornetto in Italian, is one of those few instruments associated solely with the 17th century. It belongs to the group of mouthpiece instruments, even though wood or ivory was used in its manufacture. It was slightly curved and notes were produced through the covering of holes as on a recorder. Indeed good cornetists were able to coax from their instrument a quality of tone akin to the human voice and not without reason did cornets hold a leading position within an ensemble. Italian cornetists in particular were greatly favoured by composers and as a consequence numerous collections of music for solo cornet and for ensembles emerged in 17th century Italy. It was from these compilations that the programme of this spectacular concert was drawn.

 

[nggallery id=95]